Gemeentelijke basisschool De Toverboon krijgt subsidies van Scholen van Vlaanderen voor nieuw schoolgebouw

In het meerjarenplan #project9200 voorzien we de opstart van het dossier voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor de gemeentelijke basisschool De Toverboon in Sint-Gillis.

Eind 2021 lanceerde de Vlaamse Regering een nieuw scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. De uitgelezen kans om de realisatie van het nieuwe schoolproject te versnellen. Het lokaal bestuur diende eind maart een subsidieaanvraag in om zich kandidaat te stellen binnen dit nieuwe programma. Vandaag kregen we het heuglijke nieuws dat onze school geselecteerd is.

Een multifunctioneel schoolgebouw

Het ingediende project voor De Toverboon voorziet de bouw van een multifunctioneel schoolgebouw waarbij naast het schoolgebeuren ook verschillende andere maatschappelijke functies mogelijk zijn. Zo zal de sportinfrastructuur van de school opengesteld worden voor lokale dans- en sportverenigingen en zal de refter als multifunctionele ruimte worden opgevat voor gebruik door het buurthuis, lokale verenigingen en als naschoolse opvang. In het bouwprogramma werd eveneens een crea-klas opgenomen, een lokaal dat na de schooluren zal worden opengesteld aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK). Daarnaast zal bekeken worden of de site ook onderdak kan bieden aan een nieuw kinderdagverblijf en aan de lokale wijkagenten van Sint-Gillis.

Een brede school en duurzame samenwerking met partners

Door de schoolinfrastructuur open te stellen buiten de normale schoolperiodes ontwikkelen we een duurzame samenwerking tussen de school en andere instellingen of partners. Om zo de beste kansen te geven aan kinderen en jongeren. De duurzame samenwerking volstrekt zich zowel tijdens de lesuren als in de vrije tijd. Een brede school biedt kinderen en jongeren op die manier een veelheid aan ervaringen en ontmoetingen, waardoor ze een sociaal-cultureel netwerk ontwikkelen.

Door verschillende functies te groeperen, komen we tot een intensiever gebruik van het (school)gebouw. Naast multifunctioneel moet het nieuwe gebouw ook duurzaam zijn, met bijzondere aandacht voor energieprestatie en hernieuwbare energie. Het resultaat moet een klimaatneutraal gebouw zijn waarin jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Subsidie via ‘Scholen van Vlaanderen’

‘Scholen van Vlaanderen’ werkt volgens het DBFM-scholenbouwprogramma (Design, Build, Finance, Maintain). Het wordt een publiek-private samenwerking waarbij de school een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet.

In een volgende stap zal AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, via een openbare aanbesteding een DBFM-vennootschap aanduiden die instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud (Maintain) van de nieuwe schoolinfrastructuur. Vervolgens zal het bouwprogramma verder uitgewerkt worden.

Voor het eerst zal het kapitaal van deze cluster ook opengesteld worden voor particulieren. Dat betekent dat elke Vlaming die dat wil aandeelhouder kan worden van een school in de eigen buurt. Om de spaarders te beschermen, zullen ze pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw ingeperkt is. Tijdens het programma verwachten we hier meer duidelijkheid over. 

De kosten voor het nieuwe schoolgebouw worden geraamd op 7.500.000 euro, exclusief btw.  In ruil voor het gebruik van de gebouwen betaalt het lokaal bestuur gedurende 30 jaar een beschikbaarheidsvergoeding. Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur kosteloos overgedragen. De vergoeding voor het schoolgedeelte wordt voor 81,5 % gesubsidieerd door AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 juli 2022.