Wzc De Cocon: een nieuwe thuis!

Het versterken van het zorgaanbod is één van de werven van het meerjarenplan #project9200 van het lokaal bestuur. We zijn bijzonder trots en blij met de nieuwe thuis voor de bewoners van wzc Sint-Vincentius!

De bouw van het nieuw woonzorgcentrum in de Rosstraat is het grootste bouwproject van het lokaal bestuur. Met de verhuis van de bewoners van wzc Sint-Vincentius naar De Cocon is ook de eerste fase van de bouwplannen afgerond. 

Verhuis naar de Cocon

In totaal komen er vier cocons. De eerste 2 cocons zijn klaar. De nieuwe gebouwen zijn heel 'open' (met veel glas), zodat er zicht is op de omgeving.

Openheid, huiselijkheid en een efficiënte organisatie vormen de troeven van ‘De Cocon’. We schenken veel aandacht aan herkenbaarheid en huiselijkheid om onze bewoners zo veel mogelijk op hun gemak te stellen. Door de gebogen coconvorm zijn de loopafstanden voor de bewoners en het personeel kort en zijn er geen doodlopende gangen meer.

De cocons zijn duurzaam gebouwd. Het gebouw is sterk geïsoleerd en elke cocon heeft een eigen warmtepomp. We recupereren regenwater voor toiletspoeling. De daken worden uitgevoerd als groendaken en voorzien van zonnepanelen. De gevels zijn afgewerkt met lattenwerk in FSC-hout. Om oververhitting te voorkomen, worden screens geplaatst. Het totale energieconcept komt in de buurt van een passiefbouw.

Fasering van de werken

Met de oplevering van de eerste 2 cocons ronden we de eerste fase van de bouwwerken af. Na de verhuis van de huidige bewoners van het oude woonzorgcentrum naar de nieuwe cocons gaat de 2e fase van start.

  • Er worden tijdelijke containers geplaatst voor de keuken en het onthaal.
  • Het oude woonzorgcentrum en de linker- en rechtervleugel van het oude moederhuis worden gesloopt.
  • Op de plaats van de oude linkervleugel komt een paviljoen voor nutsvoorzieningen/nieuwe hoogspanningscabine, daarna volgt de ruwbouw en afwerking van de resterende cocons.
  • De omgevingsaanleg wordt als laatste fase uitgevoerd.

Na afronding van fase 2 kunnen ook de bewoners van wzc Hof ter Boonwijk verhuizen. Dit is voorzien begin 2024.

Alle informatie leest u op www.dendermonde.be/woonzorgcentrumdecocon.

Dit artikel werd gepubliceerd op 13 juli 2022.