Algemeen onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de provincie Oost-Vlaanderen een tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod afgekondigd voor onbevaarbare waterlopen en publieke grachten van Oost-Vlaanderen.

Het algemeen onttrekkingsverbod vervangt het tijdelijk onttrekkingsverbod van 7 juli 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. De situatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Dit artikel werd gepubliceerd op 19 juli 2022.