Stedelijke mantelzorgpremie kan nog worden aangevraagd.

Dendermonde wil investeren in de ondersteuning van mensen die zorg bieden aan zorgbehoevenden. Deze laatste hebben immers veelal de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven in hun vertrouwde omgeving.

Eén van de voorwaarden om recht te hebben op de stedelijke mantelzorgpremie is dat de zorgbehoevende persoon dient te beschikken over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Vlaamse sociale bescherming). Om te bepalen of deze persoon al dan niet zorgbehoevend is, wordt een bepaald instrument (tool) gebruikt. Sinds 1 juni 2021 is dit instrument gewijzigd én wordt hiervoor de BelRAI screener gebruikt.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde echter vast dat, door het gebruik van deze nieuwe tool, te veel mensen uit de boot vielen (en dus geen aanspraak maakten op dit zorgbudget). Vandaar dat het agentschap besliste de scores, met terugwerkende kracht (vanaf 1 juni 2021), aan te passen waardoor meer mensen toegang hebben tot dit zorgbudget én dit alsnog, bij voldoen aan de voorwaarden, zullen ontvangen.

Vermits één van de voorwaarden, om de stedelijke zorgpremie te ontvangen, is dat men over een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden beschikt, pasten we als lokaal bestuur ook onze regelgeving aan én kan er nog een stedelijke mantelzorgpremie worden aangevraagd tot en met 31 december 2022 (normaliter was de uiterste aanvraagdatum 30 april 2022).

Dit wil het lokaal bestuur Dendermonde respecteren. Vandaar deze financiële tegemoetkoming van 150 euro aan elke mantelzorger die hulp biedt aan een zorgbehoevende persoon in Dendermonde bv. kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur ...

In tegenstelling tot de voorgaande jaren hoeven de zorgbehoevende en mantelzorger niet meer 21 jaar te zijn, maar kan deze reeds worden aangevraagd vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Om aanspraak te maken op deze premie moet je een aanvraagformulier invullen, ondertekenen (door mantelzorger en zorgbehoevende) indienen bij het Sociaal Huis of bij een van de lokale dienstencentra (Zilverpand, Zonnebloem of ’t Plein).

Meer info en het aanvraagformulier vind je hier of ga hiervoor langs bij het Sociaal Huis of na afspraak bij een van de lokale dienstencentra.

Dit artikel werd gepubliceerd op 7 oktober 2022.