Oppompverbod Agentschap Natuur en Bos 2022

Het Agentschap voor Natuur en Bos vaardigde een onttrekkingsverbod uit voor enkele waterplassen en beken in de polder Vlassenbroek.

Je vindt het besluit en de bijhorende kaarten waarop deze zijn aangeduid in bijlage. Er is o.a. een uitzondering voor het drenken van vee met weidepompen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 6 september 2022.