Verkeersmaatregelen maken straten veiliger

Om de verkeersveiligheid te optimaliseren, laat de stad ingrepen uitvoeren in o.a. Rooland, Volkswelzijnstraat en Weidestraat, en aan Sportcentrum Sint-Gillis. De proefopstelling aan de schoolomgeving in Baasrode wordt definitief.

Toegangsweg Sportcentrum Sint-Gillis

Aan de ontsluiting van de sportsite met de Van Langenhovestraat liggen twee verkeersdrempels. Het zijn doorlopende voetpaden en vormen een oversteek voor fietsers en voetgangers. De ingrepen hebben als bedoeling dat fietsers en voetgangers steeds voorrang krijgen op het gemotoriseerde verkeer. 

Komende van het nieuwe fietspad naast de Vondelbeek moeten fietsers voorrang verlenen aan het verkeer op de hoofdweg (Van Langenhovestraat en de ontsluitingsweg van de sporthal).

Recht over de toegang van het Sportcentrum mag er enkel geparkeerd worden door bussen, stadsvoertuigen en hulpdiensten.

De signalisatie wordt dit najaar aangebracht.

Invoering woonerf in Rooland

In het najaar zullen we Rooland inrichten als woonerf. Zo garanderen we een vlotte doorgang voor o.a. de hulp- en afvalophaaldiensten. Om de zichtbaarheid te verbeteren, wordt het plantvak aan het kruispunt Rooland-Spoorwegstraat uitgebreid.

Wat houdt het invoeren van een woonerf in?

 • Voetgangers mogen de hele breedte van de openbare weg gebruiken. Ook spelen op de openbare weg is toegelaten. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
 • Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen. Indien nodig moeten ze stoppen. Ze moeten extra voorzichtig zijn voor kinderen.
 • De snelheid is beperkt tot 20 km/u.
 • Parkeren is verboden, behalve:
 • - op plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur waar de letter 'P' aangebracht is.
 • - op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. In Rooland mag er deels op de rijbaan, deels op de verharde berm geparkeerd worden.
 • Stilstaande/geparkeerde voertuigen mogen rechts of links t.o.v. hun rijrichting opgesteld worden.

Mobiliteit in Weidestraat en Volkswelzijnstraat op punt gezet

We ontvingen enige tijd geleden meldingen uit de Volkswelzijnstraat over parkeren van voertuigen door personen die niet in de straat wonen. Dit zou een schending zijn van het toegangsverbod met uitzondering voor plaatselijk verkeer dat voor de Volkswelzijnstraat geldig is. 

De situatie werd bestudeerd en wordt nu opgelost door de toepassing van een nieuw verkeersreglement: 

 • het toegangsverbod aan de Volkswelzijnstraat wordt afschaft
 • de Weidestraat officieel een woonerf wordt met inbegrip van de Volkswelzijnstraat die aansluit op de Weidestraat, tot en met de huisnummers 13 en 14
 • het deel van de Volkswelzijnstraat tussen de Van Langenhovestraat en tot en met huisnummers 11 en 12 zone 30 blijft.

De signalisatie die dit reglement op terrein zal aanduiden zal op afzienbare termijn geplaatst worden door de technische uitvoeringsdienst. Een concrete planning voor deze plaatsing kunnen we momenteel niet meegeven.

Proefopstelling schoolomgeving Baasrode definitief

Sinds de april 2021 is er in uw buurt een proefopstelling ingevoerd met als bedoeling de situatie in de schoolomgevingen te verbeteren. Volgende maatregelen werden uitgezet.

 • Invoeren van eenrichtingsverkeer in de Palingbotterstraat, vanaf het Dorpsplein, richting Rosstraat
 • Omkeren van het eenrichtingsverkeer op het Dorpsplein aan de zijde van Axa en KBC. Nieuwe richting van de Scheepswerfstraat naar de Kloosterstraat.
 • Invoeren van een woonerf op het deel van het Dorpsplein dat gelegen is tussen Axa en KBC.
 • Invoeren van een verplichting om te stoppen bij het verlaten van het Dorpsplein richting Palingbotterstraat.
 • Invoeren van eenrichtingsverkeer in de Kloosterstraat, vanaf Axa richting Scheepswerfstraat en vanaf het woonerf richting Palingbotterstraat.
 • Invoeren van eenrichtingsverkeer in de Petrus Van Bavegemstraat, van de Kloosterstraat richting Rosstraat.

Na evaluatie, vaststellingen en tellingen ter plaatse, en de reacties van de lokale bewoners heeft het lokaal bestuur volgende beslissing genomen.

 • De proefopstellingen worden definitief.
 • De maatregel in de Petrus Van Bavegemstraat wordt nog niet officieel bekrachtigd, maar wordt wel tijdelijk verlengd als proefopstelling.
 • Bijkomend zal het stukje Sint-Ursmarusstraat, vanaf de Rosstraat tot aan de toegang naar De Brandt (+/- 20 meter) ontoegankelijk gemaakt worden voor auto’s in beide rijrichtingen. Dit wordt dus eenrichtingsverkeer uitwaarts van de kerk richting Rosstraat, met een uitzondering voor fietsers over die afstand van 20 meter.
 • Voor de Schuurkouter, Rosstraat en Kloosterstraat, zal er nog een participatietraject opgestart worden met de buurtbewoners in de loop van het najaar. Dat zou moeten resulteren in een nieuwe proefopstelling voor die straten, waarbij ook de Petrus Van Bavegemstraat opnieuw zal geëvalueerd worden binnen die nieuwe proefopstelling.
Dit artikel werd gepubliceerd op 22 september 2022.