Asfalteringswerken Mechelsesteenweg van 26 september tot 14 oktober

Als laatste grote stap in de vernieuwing van de Mechelsesteenweg door Agentschap Wegen en Verkeer, zal de aannemer het wegdek volledig vernieuwen van het kruispunt met de Rijksweg N41 tot aan de Kroonveldlaan.

Laatste stap in hernieuwingsplan

In 2021 heeft de aannemer alle verzakte zones in fietspaden, parkeerstroken, opritten, greppels en de rijweg van de Mechelsesteenweg hersteld. Ook de oude riooldeksels zijn vernieuwd en er werden aanpassingen uitgevoerd aan de fiets- en voetgangersoversteken.

Als laatste grote stap wordt de rijweg nu volledig afgefreesd en komen er een nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt.
De werfzone loopt van de Kroonveldlaan tot voor het kruispunt met de N41.

De werken starten op 26 september en zijn klaar 14 oktober 2022.
Deze timing kan wijzigen onder invloed de weersomstandigheden. Asfaltwerken zijn sterk weersgevoelig en ook de temperaturen zullen 's nachts voldoende hoog (8°C) moeten zijn.

Voorbereidende werken: vanaf 26 september tot en met 30 september

De aannemer maakt een doorsteek door de middenberm ter hoogte van het kruispunt met de Rijksweg (N41). Op die manier kan het verkeer tijdens de werken veilig naar de overkant van de weg.  Het gemotoriseerd verkeer kan langs de werfzone rijden over één rijstrook in elke richting. Fietsers en en voetgangers ondervinden geen hinder. Deze voorbereidende werken vinden plaats overdag.

Nachtwerk

Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven overdag te garanderen, zal de aannemer werken tussen 20 u. ‘s avonds en 6 u. ‘s morgens. 

Fase 1: van 3 oktober tot en met 9 oktober (nachtwerken van 20-6 u.)

De aannemer werkt op de kant rijrichting Baasrode. 

  • Tussen 20 u. 's avonds en 6 u. 's morgens wordt het gemotoriseerd verkeer via de middenberm naar de kant rijrichting Appels geleid en rijdt het over 1 rijstrook per rijrichting. 
  • De zijstraten de Clement Leybaertstraat en de Korte Dijkstraat zijn dan afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding.
  • Overdag van 6 tot 20 u. wordt de signalisatie aan de kant gezet en kan het verkeer normaal verlopen. 
  • Opgelet: het verkeer in de rijrichting Baasrode zal op een afgefreesde wegdek moeten rijden en er kunnen kleine hoogteverschillen zijn aan begin en einde van de werfzone en tussen de rijstroken. 

Fase 2: van 10 oktober tot en 14 oktober (nachtwerken van 20-6 u.)

De aannemer wisselt van kant en start met asfaltwerken op de rijrichting Appels. 

  • Het gemotoriseerd verkeer rijdt tussen 20u en 6u in beide richtingen op de kant rijrichting Baasrode.
  • De zijstraten Zevenkoten en Killeweg (doodlopend) zijn afgesloten, maar ook volledig ingesloten. Wie zich met het voertuig tussen 20 en 6 u. moet verplaatsen, zal moeten parkeren buiten de werkzone om te kunnen wegrijden. 
  • Overdag van 6 tot 20 u. wordt de signalisatie aan de kant gezet en kan het verkeer normaal verlopen, langs deze zijde op een afgefreesd wegdek met kleine hoogteverschillen.  

Parkeren

Er zal een parkeerverbod gelden op de Mechelsesteenweg aan de zijde waar gewerkt wordt 's nachts.

Opdrachtgever: AWV, www.wegenenverkeer.be/dendermonde

Dit artikel werd gepubliceerd op 19 september 2022.