Asfaltering wegdek in Ridderstraat

Van 26 september tot 14 oktober voert de aannemer de laatste werken uit aan de rijweg in de Ridderstraat. Daarmee wordt ook de fietszone in het stadscentrum vervolledigd.

Vanaf maandag 26 september voert de aannemer in opdracht van het lokaal bestuur de laatste werken uit aan de rijweg in de Ridderstraat. Dit stuk is in de voorgaande werken, die uitgevoerd zijn in de zomervakantie, niet meegenomen wegens niet combineerbaar met het afsluiten van de Grote Markt.

De bestaande fundering en verharding worden opgebroken en vernieuwd zoals in het reeds aangelegde deel. Bij normale weersomstandigheden zullen de werken afgerond zijn op 14 oktober.

Op de afbeelding is de werkzone in het rood ingekleurd. De straat wordt afgesloten tijdens de werken en hiervoor worden enkele verkeersmaatregelen genomen.

  • Tijdens de werken is er geen doorgang in de werfzone in de Ridderstraat vanaf 26 september tot (vermoedelijk) 14 oktober.
  • Er is wel doorgaand verkeer mogelijk via de Grote Markt.
  • De voetpaden blijven toegankelijk in de werfzone.
  • Er geldt een parkeerverbod. 
  • Het verkeer wordt omgeleid via Grote Markt, Kerkstraat en Beurzestraat.
  • Emiel Van Winckellaan en Greffelinck zijn tijdelijk doodlopende straten met tweerichtingsverkeer.
  • In Sas (vanaf Zwarte Zustersstraat) en Greffelinck geldt parkeerverbod omdat hier tijelijk dubbele rijrichting zal ingevoerd worden voor de bewoners.

Deze werken zijn het sluitstuk in de vernieuwing van de schoolomgevingen en de invoering van een grote fietszone waar de fietser het hoofdpersonage is, en de auto te gast.

Lees meer over de fietszone stadscentrum op de infopagina

Info over andere werken op de weg: lees www.dendermonde.be/werken-verkeershinder

Dit artikel werd gepubliceerd op 21 september 2022.