Omgevingsvergunning goedgekeurd en subsidies toegekend voor duurzame Oude Vest

Het college van burgemeester en schepenen keurde de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Oude Vest goed. Onze voorstellen voor een duurzame Oude Vest krijgen ook subsidies van de Vlaamse Overheid

Maandag 19 september 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Oude Vest goed. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 24 bezwaarschriften ingediend, waarvan 1 petitie ondertekend door 1.101 personen. Alle bezwaarschriften werden onderzocht en behandeld. De goedkeuring omvat het principieel akkoord met het voorgestelde ontwerp. De Oude Vest wordt in drie delen verdeeld, elk met een andere functie en karakter, maar toch vormen ze samen één geheel. Deel 1 bevindt zich tussen Leopoldlaan en Sint-Jacobstraat/Dijkstraat. Dit deel wordt de hoofdingang van de Oude Vest en er komen fietssuggestiestroken. Deel 2 loopt van Sint-Jacobstraat tot Lindanusstraat en wordt een 'erf' waar de auto te gast is. Deel 3 tussen Lindanusstraat en Brusselsestraat wordt een voetgangerszone. Deze zone is ongeveer 230 meter lang.

De duurtijd van de volledige infrastructuurwerken schatten we op 2 jaar. Tijdens de uitvoering van de werken willen we maximaal inzetten op bereikbaarheid van winkels, horeca, vrije beroepen, ondernemingen en woningen. Het aantal parkeerplaatsen, tijdens de werken, willen we zo veel mogelijk behouden. Ook voor de marktkramers voorzien we oplossingen. De werken zullen in fasen uitgevoerd worden. Wanneer er in een bepaalde zone/fase gewerkt zal worden, blijft het overige deel van de Oude Vest bereikbaar en toegankelijk. Bij afwerking van een fase, wordt deze zone onmiddellijk in gebruik genomen.

We begrijpen dat er nog bezorgdheden zijn, hierover gaan we in dialoog met onder meer de handelaars. Waar mogelijk, binnen de krijtlijnen van het ontwerp, zoeken we oplossingen.

Onze voorstellen voor een duurzame Oude Vest krijgen ook subsidies van de Vlaamse Overheid. Op 9 september 2022 werd het subsidieprogramma 2022 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI’s door de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, goedgekeurd. Op dit programma werd ook de herinrichting van de Oude Vest opgenomen. De subsidies zullen we gebruiken voor de heraanleg van de riolering en de daaraan verbonden bronmaatregelen voor regenwater. Bronmaatregelen voor regenwater zijn initiatieven om regenwater zoveel mogelijk te benutten, bijvoorbeeld door hergebruik, infiltratie, buffering of andere.

De Oude Vest past zich aan onder én boven de grond. Er is gekozen om al het hemelwater in de Oude Vest bij te houden. Daar waar mogelijk zal het regenwater in een open bedding worden gehouden, zodat dit een speels element vormt in het ontwerp. Enkele (groene) delen in de straat worden waterdoorlatend, zodat het water in de bodem kan sijpelen. Stad Dendermonde kiest bewust voor een klimaatvriendelijke en duurzame Oude Vest.

Alle informatie over het project kan je terugvinden op www.dendermonde.be/oudevest

Dit artikel werd gepubliceerd op 22 september 2022.