Kleemputstraat wordt fietsstraat en zone 30 in de wijk

Stad Dendermonde wil met een 'fietsstraat' in de Kleemputstraat en een zone 30 in de wijk bijdragen tot de optimalisatie van de verkeersveiligheid in deze straten.

De veiligheid van fietsers en voetgangers is één van de prioriteiten in het Dendermondse meerjarenplan. Daarom besloot de stad om in proefopstelling de Kleemputstraat in te richten als fietsstraat. In een fietsstraat mogen autobestuurders de fietsers niet inhalen. De snelheid wordt beperkt tot 30 km/u.

Door de Kleemputstraat in te richten als fietsstraat wordt een alternatieve fietsroute voor de Dokter Haekstraat/N470 gecreëerd. De fietsstraat komt uit op enkele trage wegen. Dit zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers de terreinen van KSK Grembergen, Chiro Don Bosco en Chiro Sagevo Grembergen vlotter en veiliger kunnen bereiken.

Vanaf het nr. 22 tot ongeveer nr. 18 wordt de Kleemputstraat ingericht voor eenrichtingsverkeer. Voetgangers, fietsers, speed pedelecs en bromfietsers klasse A mogen de weg in de 2 rijrichtingen gebruiken. Het overige verkeer kan de terreinen bereiken via de Lomeersstraat en Kouterlaan. De Lomeersstraat blijft bereikbaar via de Kleemputstraat voor alle verkeer komende van de Ringstraat. Bijkomend wordt de wijk gevormd door Ringstraat, Lomeersstraat, Kleemputstraat en Kouterlaan ingericht als zone 30.

De definitieve signalisatie van deze verkeersmaatregelen wordt in de loop van de maand mei 2023 geplaatst. Samen werken we aan een verkeersveiliger Grembergen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 27 april 2023.