Herinrichting Oude Vest: stand van zaken

Hoe staat het met de herinrichting van de Oude Vest? Lees het hier.

Maandag 19 september 2022 keurde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning voor de herinrichting van de Oude Vest goed. Tijdens de wettelijke voorziene beroepstermijn werd beroep aangetekend tegen de beslissing tot omgevingsvergunning. Stad Dendermonde neemt hiervan akte en zal zich laten bijstaan.

Het proefputtenonderzoek, waarbij een archeoloog in kaart brengt of er waardevol erfgoed aanwezig is, kan verdergezet worden aangezien dit niet vergunningsplichtig is. Na het proefputtenonderzoek beslist de archeoloog of archeologische opgravingen nog noodzakelijk zijn.

Wat is de stand van zaken van het proefputtenonderzoek op de Oude Vest?

Proefputten 16, 17 en 18 ter hoogte van Papiermolenstraat en KASK zijn afgerond. Vanaf woensdag 9 november is doorgaand verkeer terug mogelijk.

Tijdens het onderzoek van putten 16, 17 en 18 werd de kaaimuur van de Oude Vest teruggevonden, de muur kan in de 19e – 20e eeuw gedateerd worden en is vermoedelijk heropgebouwd. Er werd voorlopig geen oudere funderingsfase van de kaaimuur aangetroffen. Binnen de kaaimuur werd de opvulling van de gracht gevonden. Die bestaat uit een dik pakket aangevoerd zand. Enkele natuurstenen dekstenen, die vermoedelijk toebehoren aan de voor 19e -eeuwse kaaimuur, bevonden zich in dit zandig pakket. Op een diepte van -2,5m is de grond heel nat, o.a. puinbrokken van de afbraak van de Vesten werden waargenomen.

Proefputten 5, 9 en 13 starten op donderdag 10 november. Doorgaand verkeer op de Oude Vest blijft mogelijk in beide richtingen.

Alle informatie via  www.dendermonde.be/oudevest.

Dit artikel werd gepubliceerd op 8 november 2022.