Openbaar onderzoek over onteigeningsplan kruispunt Mechelse Poort

Het onteigeningsplan voor de herinrichting van het kruispunt Mechelsepoort (N406-N47-N17) werd voorlopig goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse minister. Je kan reageren tijdens het openbaar onderzoek.

Bericht van de Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer

Dendermonde: krachtens het besluit van 12 juni 2019 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, het onteigeningsplan voor de herinrichting van het kruispunt N406 x N47 x N17 Mechelsepoort voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen van 5 december 2022 tot en met 4 januari 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit kan je digitaal raadplegen: 

  • in de Stadswinkel, Franz Courtensstraat 11, Dendermonde
  • via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be/nieuws/bekendmaking-openbaar-onderzoek-onteigeningen-mechelsepoort-dendermonde
  • in de bijlagen onderaan dit bericht.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 4 januari 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of gericht aan Stad Dendermonde, dienst wegen en waterlopen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

Dit artikel werd gepubliceerd op 22 november 2022.