Operatie Proper levert 3 scholen een cheque op

Basisscholen De Bijenkorf en de campussen van het Oscar Romerocollege aan het Sas en de Pijnderslaan ontvingen deze week een beloning voor hun inzet tegen zwerfvuil.

In het kader van Operatie Proper van Mooimakers werkte elk van deze scholen vorig schooljaar een actieplan uit. Ze stelden een beurtrol op om minstens 1x per maand met de leerlingen afval op te ruimen binnen de schoolmuren én in de omgeving errond. Ze verplichtten het gebruik van herbruikbaar materiaal zoals brooddozen en drinkbussen en leerden de kinderen correct afval sorteren. Elke school organiseerde bovendien in elke graad themalessen rond de zwerfvuilproblematiek om de kinderen te informeren en sensibiliseren.

Elke school rapporteerde op geregelde basis aan het lokaal bestuur en werd nu voor hun inspanningen beloond met een cheque van 625 tot 750 euro, afhankelijk van de gekozen actiepunten. Deze bedragen zullen worden gebruikt voor de aankoop van didactisch materiaal en/of voor de verdere aanleg van de speelplaats.

De prijsuitreikingen vonden plaats in het bijzijn van de kinderen, zodat zij het resultaat van hun inspanningen zagen en leerden dat wie volhoudt wordt beloond.

Foto rechts : Geert de Rijcke

Foto's ORC Pijnderslaan

Dit artikel werd gepubliceerd op 24 november 2022.