Infomoment op 31 januari over RUP Achterhaalde bestemmingen

De gemeenteraad heeft op 6 december 2022 het ontwerp van het RUP Achterhaalde bestemmingen voorlopig vastgesteld. Er loopt een openbaar onderzoek tot 3 maart.

In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP Achterhaalde bestemmingen bundelen we een aantal gebieden waar verdere of nieuwe ontwikkelingen stroppen door de onderliggende planologische bestemming. Met een nieuwe bestemming en bijhorende voorschriften willen we hier een mouw aan passen.

De stad organiseert een openbaar onderzoek van maandag 2 januari 2023 tot en met vrijdag 3 maart 2023. Je kan het dossier raadplegen en je kan bemerkingen en bezwaren indienen.

We houden tijdens dit openbaar onderzoek een infomoment op dinsdag 31 januari 2023 om 20 u. in de polyvalente zaal van ldc Zonnebloem, Breestraat 109. Inschrijven vooraf is verplicht en kan door ten laatste op 29 januari 2023 een mail te sturen naar stedenbouw@dendermonde.be.

Lees verder voor alle details over het openbaar onderzoek op de infopagina.

Dit artikel werd gepubliceerd op 24 januari 2023.