Wegenwerken in de Hekkenhoek

Door een combinatie van vrieskou, dooi en zwaar verkeer is in een gedeelte van de Hekkenhoek het wegdek omhoog gekomen. De herstelling start op maandag 27 februari.

In een deel van de Hekkenhoek is eind 2022 door een combinatie van vrieskou, dooi en zwaar verkeer het wegdek omhooggekomen. De zone is afgezet en er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Plaatselijk kan het verkeer tot aan de afgesloten zone komen en er is een omleiding aangeduid.

De herstelling van de rijweg start vanaf maandag 27 februari. De volledige rijweg zal opgebroken worden en krijgt een volledig nieuwe opbouw.

De huidige rijweg werd aangelegd in klinkers die nauwelijks of geen fundering hebben. De nieuwe verharding zal een rijweg in beton zijn met de nodige fundering eronder zodat dit een langetermijnoplossing is.

Deze werken hebben een periode van uitvoering (uitbraak, afgraving, plaatsen nieuwe fundering en beton), maar ook een periode van uitharding waarbij er geen gemotoriseerd verkeer over kan tot het effectief openstellen. De periode van uitharding leggen wij vast op 30 dagen na plaatsing van beton en zo komen we op midden april als richtdatum om de weg opnieuw open te stellen. Dit zal definitief gecommuniceerd worden door de uitvoerende aannemer.

De werfzone is de volledige rijweg in klinkerverharding, vanaf de spooroverweg tot en met het kruispunt met de Hekkestraat, tot tegen de bestaande betonplaten. De bermen in kasseien blijven behouden als toegang tot de percelen.

Deze werfzone zal tijdens de werken volledig fysiek afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Er zullen dus meerdere woningen gedurende deze periode niet of zeer moeilijk te bereiken zijn met de wagen. We bespreken met de aannemer nog om enkele maatregelen te treffen om deze hinder tot de minimum te beperken.

De definitieve verkeersregelingen moeten nog geofficialiseerd worden, maar zullen gelijkaardig zijn aan de omleiding die ingesteld werd bij de vaststelling van de schade en de afsluiting voor doorgaand verkeer in december 2022. De uitvoerende aannemer zal alles in een schrijven communiceren aan de inwoners van de straat.

Dit artikel werd gepubliceerd op 23 februari 2023.