Vacature: maatschappelijk assistent - tijdelijk contract

Heb je kennis van de sociale kaart en sociale wetgeving? Ben je empathisch en streef je een kwaliteitsvolle dienstverlening na? Solliciteer dan voor deze functie!

Rol in de organisatie

De maatschappelijk werker van het Sociaal Huis verzekert de maatschappelijke dienstverlening die elke inwoner van Dendermonde in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en de maatschappelijke integratie bevordert.  Als maatschappelijk werker bied je psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlening volgens de meest geëigende methoden van het maatschappelijk werk.

Je levert een kwaliteitsvol sociaal onderzoek af en zet een kwalitatieve hulpverlening op in functie van de noden van de cliënten. Daarbij sta je in voor de volledige afhandeling van een dossier. Je verricht sociale onderzoeken bv. verzamelen van gegevens van de sociale situatie van de cliënt, uitwerken van een hulpverleningsplan, samenstellen van een dossier voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst …

Je formuleert hulpverleningsvoorstellen binnen het aanbod van het Sociaal Huis en waar nodig ook er buiten. Je voert toegezegde hulpverlening verder uit, gebruikmakend van de eigen deskundigheid en beroepsbekwaamheid. Je hanteert hierbij de meest gepaste hulpverleningsmethodieken en volgt de begeleidingen verder op.

Daarbij geef je de correcte informatie en inlichtingen aan de cliënten en verwijs je door naar de juiste instanties. Je legt contacten met andere instellingen en organisaties over specifieke cliëntendossiers met als doel uitwisselen van informatie, benaderen van cliënten, verdelen van het werkterrein …

1 van je taken is cliënten ondersteunen, dat kan gaan over psychosociale ondersteuning, crisisinterventie tot emancipatorische hulpverlening. Concreet help je cliënten bij het duiden van zijn probleem, stimuleer je zelfredzaamheid, verzamel je informatie of verwijs je de cliënt verder door in functie van zijn hulpvraag. Je zorgt ervoor dat de cliënt maximale toegang krijgt tot dienst-, hulp- en zorgverlening. Hierbij hanteer je een outreachende en proactieve houding om zo onderbescherming tegen te gaan.

Ook ben je verantwoordelijk voor een aantal administratieve taken, bv. samen met de administratieve medewerkers stel je dossiers op, schrijf je diverse instanties aan, deel je bepaalde beslissingen mee of registreer je hulpverlening. Anderzijds peil je naar de noden en behoeften van cliënten en signaleer je deze aan het beleid. Zo neem je deel aan beleidsvoorbereidend werk. Je volgt hierbij de wetgeving mee op en bij nieuwe taken zet jij jouw schouders hieronder. We verwachten een actieve inbreng tijdens vergaderingen en participatie in werkgroepen.

Je springt bij waar nodig binnen het Sociaal Huis.

De ideale kandidaat

Als maatschappelijk assistent heb je kennis van de sociale kaart, sociale wetgeving en maatschappelijk werk. Je bent empathisch en kunt mensen motiveren. Je gaat goed om met stressvolle situaties en lost graag problemen op. Daarbij ben je klantgericht en streef je een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening na. Bovendien ben je een echte teamspeler en werk je graag nauw samen met je collega’s. We verwachten van een goede maatschappelijk assistent dat hij/zij sterke communicatieve vaardigheden heeft en makkelijk kan omgaan met diverse groepen en omstandigheden. 

Ben je ook een vlotte planner en organisator? En heb je sterke administratieve vaardigheden? Stel je zeker kandidaat.

Plaats in de organisatie

Het Sociaal Huis is een open en laagdrempelige eerstelijnsdienst met als doelstelling de toegankelijkheid tot alle dienst-, hulp- en zorgverlening te maximaliseren én dit met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren. Daarnaast zet het Sociaal Huis zich in op het bestrijden van onderbescherming.

Het OCMW garandeert aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Wij willen op een maatschappelijk verantwoorde manier iedereen in Dendermonde helpen om zelfredzaam in het leven te staan. Wij doen dit met een team van deskundige, leergierige en enthousiaste medewerkers, in een sfeer van vertrouwen en respect, op een neutrale en warme manier.

Ons aanbod

  • Een tijdelijke voltijdse functie in contractueel dienstverband van bepaalde duur voor 1 jaar (verlenging mogelijk).
  • Indiensttreding zo snel mogelijk. 
  • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2 827 euro en max. 4 763 euro bruto geïndexeerd maandsalaris).
  • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
  • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
  • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
  • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0.25 EUR/KM.
  • Maaltijdcheques van 6 euro per gewerkte dag

Aanwervingsvoorwaarden

  • Bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma. 
  • Bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Interesse?

Solliciteren kan door jouw cv, motivatiebrief en diploma te mailen naar vacatures@dendermonde.be.
Op basis van jouw cv en motivatie beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Vragen? 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Annelies Van Doren, team selectie en rekrutering via vacatures@dendermonde.be of via 052 37 83 01. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Ingrid Van Vaerenberg via ingrid.vanvaerenberg@dendermonde.be. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 januari 2023.