1 aanmeldsysteem om in te schrijven in het basisonderwijs en secundair onderwijs

Alle basisscholen en secundaire scholen in Dendermonde hebben beslist om te werken met eenzelfde aanmeldsysteem voor schooljaar 2023-2024.

Overeenkomstig met de Vlaamse regelgeving hebben de Dendermondse scholen samen afspraken gemaakt in het LOP (Lokaal Overleg Platform) over de werkwijze van aanmelden en inschrijven voor schooljaar 2023-2024.

Hoe kun je aanmelden?

Surf naar de website www.naarschoolindendermonde.be en meld je kind aan. Duid meerdere schoolkeuzes aan volgens jouw gekozen volgorde van voorkeur. De aanmeldperiode voor het basisonderwijs loopt vanaf dinsdag 28 februari tot en met dinsdag 21 maart 2023, 15 uur. De aanmeldperiode voor het secundair onderwijs loopt vanaf maandag 27 maart tot en met vrijdag 21 april 2023, 14 uur.

Waarom werken met een aanmeldsysteem?

Als je school van 1ste keuze te weinig plaatsen heeft, dan kun je toch nog een ticket krijgen voor je 2de voorkeurschool. In principe krijgt ieder kind de school van zijn/haar keuze. Opgelet: in enkele basisscholen kan de capaciteit vollopen. Wil je je kind laten veranderen van school? Check dan het aantal vrije plaatsen op de website www.naarschoolindendermonde.be. Het moment waarop je aanmeldt is niet belangrijk. Alle ouders hebben ruim de tijd om hun kind aan te melden.

Is er al een oudere broer of zus ingeschreven in de school ? Of werkt 1 van de ouders op de school?

Bij het basisonderwijs kunnen de ouders hun kind rechtstreeks inschrijven op deze basisschool tussen maandag 16 januari en vrijdag 10 februari 2023. Voor het secundair onderwijs kun je je inschrijven met een aanmeld-ticket tussen dinsdag 16 mei en maandag 12 juni 2023 op school. Je vindt de concrete data op de websites van de verschillende scholen.

Heb je hulp nodig?

Voor vragen over het aanmeldsysteem kun je terecht bij LOP Dendermonde basis of LOP Dendermonde SO. Voor ondersteuning om aan te melden kun je terecht bij het Digipunt, de brugfiguren en Het Huis van het Kind De Kroon. Zij helpen je verder om het aanmeldformulier in te vullen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 januari 2023.