Vacature: deskundige milieu

Ben je geboeid door het onderwerp milieu en wil je meehelpen aan een efficiënt milieubeleid van stad Dendermonde? Werk je graag met verschillende doelgroepen samen? Solliciteer dan voor deskundige milieu!

Rol in de organisatie

Als deskundige milieu sta je samen met je collega’s in voor de beoordeling van omgevingsvergunningen. Je behandelt de activiteiten die verplicht een milieuvergunning nodig hebben. Dat zijn de ingedeelde inrichtingen of activiteiten die opgenomen worden in de indelingslijst van Vlarem II. Je toetst de aanvragen en meldingen aan de relevante wetgeving. Ook maak je een inschatting van de mogelijke impact en hinder van deze activiteiten op het leefmilieu, de omgeving en de mensen. Je formuleert daarover een duidelijk advies met bijhorende voorwaarden om de impact en hinder zoveel mogelijk te beperken. Jouw advies wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Je gaat in gesprek met de aanvrager over je advies en de voorwaarden. Om de naleving van de opgelegde voorwaarden van nieuwe aanvragen of meldingen en van bestaande vergunningen te controleren, ga je ter plaatse kijken.

Verder geef je in het kader van andere procedures advies aan interne en externe partners (andere diensten van de stad, bedrijven, particulieren, andere besturen …). Dit met betrekking tot afval, bodem, geluid, mest, water, lucht … Je staat als deskundige milieu ook in voor de handhaving van de regelgeving rond milieuhinder (opgesomd in het handhavingsdecreet).  Je volgt onverwachte gebeurtenissen en meldingen op aan de hand van plaatsbezoeken en beperkte staalafnames op het terrein. Een goede technische kennis, maar ook pragmatisch handelen staan hierbij centraal. Verder sta je ook in voor de volledige opvolging van de vooropgestelde procedures.

Op basis van je opgebouwde expertise geef je relevante input die bijdraagt tot de optimalisatie van de werking van de dienst en Stad Dendermonde. Je denkt binnen de dienst mee na over de concrete invulling en uitvoering van wettelijk bepaalde procedures. Daarnaast analyseer en onderzoek je de behoeften van de organisatie, waarbij je de gegevens op een gestructureerde wijze geeft om de beleidsvoorbereiding te ondersteunen. Concreet betekent dit dat je cijfermateriaal verzamelt, analyseert en rapporten opmaakt. Je analyseert vragen, problemen en bestaande initiatieven over leefmilieu en afvalbeheer. Je volgt ontwikkelingen en tendensen op en je beoordeelt de inpasbaarheid van beleidsplannen van andere overheden in het eigen beleid. Je bent alert voor de noden en opportuniteiten binnen de stad en bespreekt deze.

Bij het uitvoeren van je taken plaats je de kwaliteit van de documenten en gegevens voorop. Je ziet erop toe dat de reglementen, procedures, normen en regelgeving gerespecteerd worden. Je bekijkt de zaken vanuit een kritische blik en doet voorstellen ter verbetering. Jouw kennis houd je up-to-date door regelmatig informatie uit te wisselen met vakgenoten, aanwezigheid op beurzen, studiedagen of vormingsdagen, vakliteratuur bij te houden …

Tenslotte neem je actief deel aan projecten en neem je jouw verantwoordelijkheden op binnen een projectteam. Je bent sterk in communicatie, wat zorgt voor een goede coördinatie en opvolging van de verschillende opdrachten en projecten. Communicatie staat centraal in jouw handelingen, schriftelijk en mondeling.

Ideale kandidaat

Ben je geboeid door het onderwerp milieu en wil je meehelpen aan een efficiënt milieubeleid van stad Dendermonde? Werk je graag met verschillende doelgroepen samen? Solliciteer dan voor deskundige milieu!

Download hier de informatiebrochure deskundige milieu.

Plaats in de organisatie

Als deskundige milieu ondersteun je als expert de beleidsuitvoering rond milieu en afval. Je neemt initiatief om jouw kennis regelmatig op punt te stellen en je draagt op actieve wijze bij aan de optimalisatie van de dienstverlening rond milieu. Met jouw inzet groeien we naar een stevige basis van een kwalitatief en duurzaam milieubeleid bij de stad.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband. 
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2 883 euro en max. 4 858 euro).
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,25 euro/km.
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag
 • Vele voordelen en kortingen via GSD-V

Bijkomende informatie

Het verloop van de selectie: 

 • Preselectie
 • Eventuele niveautest: maandag 13 februari 2023
 • Een persoonlijkheidsvragenlijst
 • Een gevalstudie en mondeling gedeelte: woensdag 15 februari 2023

Interesse?

Solliciteer hier voor deskundige milieu

Op basis van jouw cv en ingevulde vragenlijst beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Annelies Van Doren, deskundige werving en selectie, via vacatures@dendermonde.be of via 052 37 83 01. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Koen Biesback via koen.biesback@dendermonde.be. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 18 januari 2023.