Vraag voor eind april je stedelijke mantelzorgpremie aan

Stad Dendermonde wil investeren in de ondersteuning van mensen die zorg bieden aan zorgbehoevenden. Deze laatste hebben immers veelal de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven in hun vertrouwde omgeving.

Dit wil stad Dendermonde respecteren. Vandaar deze financiële tegemoetkoming van 150 euro aan elke mantelzorger die hulp biedt aan een zorgbehoevende persoon in Dendermonde bv. kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur ...

Om aanspraak te maken op deze premie moet je een aanvraagformulier invullen, ondertekenen (door mantelzorger en zorgbehoevende) en ten laatste op 30 april 2023  indienen bij het sociaal huis of bij een van de lokale dienstencentra (Zilverpand, Zonnebloem of ’t Plein).

Meer info en het aanvraagformulier vind je hier of ga hiervoor langs bij het sociaal huis of na afspraak bij een van de lokale dienstencentra.

Dit artikel werd gepubliceerd op 7 maart 2023.