Samenwerking om lokale energie te verduurzamen

De provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en het papierverwerkingsbedrijf VPK slaan de handen in elkaar om energie te verduurzamen.

De partners willen de restwarmte van het bedrijf inzetten voor de verwarming van woningen en voorzieningen in Dendermonde. Zo wordt goedkopere en propere energie voorzien en is Dendermonde in de toekomst minder afhankelijk van buitenlands gas.

Decarbonisering en restwarmte

VPK, producent van gerecycleerd papier en kartonnen verpakkingen, zet volop in op de energietransitie. Tegen 2030 wil het papierverwerkingsbedrijf komaf maken met de verbranding van steenkool en deze vervangen door één of meerdere alternatieve, duurzame energiebronnen. Om deze groene energie op te wekken is een nieuwe installatie nodig.

Tegelijk produceert VPK heel wat restwarmte en net dat biedt enorme kansen voor Dendermonde en de Dendermondenaren. Deze restwarmte kan nuttig gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en voorzieningen in Dendermonde en de ruime omgeving van het bedrijf. 

Om dat te realiseren, slaan de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en het bedrijf de handen in elkaar en sluiten ze hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst met drie gekoppelde processen

Om de lokale energie te verduurzamen starten de partners tegelijk drie processen op:

  • De provincie Oost-Vlaanderen zal een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) opmaken. Dit is nodig om ruimte te voorzien voor een Energie-hub (of E-hub) die gekoppeld is aan de regionale bedrijvigheid op de VPK-site in Oudegem.
  • Tegelijkertijd onderzoekt de provincie hoe ze grootverbruikers van warmte, voorzieningen of woonwijken in Dendermonde kan verbinden met de restwarmte van het bedrijf via de aanleg van een warmtenet.
  • De stad zal ook een overkoepelend lokaal warmteplan voor Dendermonde opmaken.

Deze processen zijn nauw met elkaar verbonden en dat maakt de uitwisseling en afstemming tussen de partners onmisbaar. De provincie, de stad Dendermonde en VPK willen in een samenwerkingsovereenkomst heldere afspraken maken om deze duurzame initiatieven op elkaar af te stemmen.

Gelet op het belang van de leefbaarheid van de omgeving en de duurzame mobiliteit willen de partners op het juiste moment alle relevante betrokkenen informeren, bevragen en betrekken.

De restwarmte van dit bedrijf in Dendermonde inzetten, is een unieke kans om in de toekomst gebruik te kunnen maken van groenere, goedkopere en lokale energie. Een echte meerwaarde voor de bevolking in de onmiddellijke en ruimere omgeving.

Dit artikel werd gepubliceerd op 3 februari 2023.