Herinrichting kruispunt, N406 - Mevrouw Courtmanspark in Oudegem

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf maandag 6 maart het kruispunt van Ouburg (N406) met het Mevrouw Courtmanspark onder handen nemen. Door een aantal gerichte ingrepen willen we het kruispunt veiliger maken.

Het huidige kruispunt is onoverzichtelijk en gevaarlijke voor voetgangers en fietsers. Daar willen we verbetering in aanbrengen. We leggen het kruispunt opnieuw aan met vrijliggende fietspaden. Daarnaast verplaatsen we de voetgangersoversteekplaats naar de andere zijde van het kruispunt en zorgen we voor een verlichting van het regenboogzebrapad. De aantakking van het Mevrouw Courtmanspark op de gewestweg wordt bovendien versmald voor een overzichtelijkere verkeerssituatie.

De werken starten op 6 maart en eindigen op 7 april. We werken afwisselend aan beide zijden van het kruispunt zodat gemotoriseerd verkeer langs de werf steeds kan blijven passeren. De timing is onder voorbehoud van een vlot verloop van de werken en goed weer.

Tijdens de werken krijgen voetgangers 2 tijdelijke oversteekplaatsen voor en na de werfzone.

Fietsers volgen 2 omleidingen tijdens de werken:

  • richting Aalst via de Lambroekstraat en Kloostergoedstraat
  • richting Dendermonde via de Mespelarestraat en Zijpestraat

Gemotoriseerd verkeer op de gewestweg kan langs de werf passeren zij het geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Verkeer van en naar Mevrouw Courtmanspark rijdt om via de Lambroekstraat.

Tijdens de werken wordt het Echomonument tijdelijk weggenomen en nadien in het perkje teruggeplaatst.

Om sluipverkeer te vermijden wordt de Kloostergoedstraat tijdelijk 1 richting gemaakt.

Tijdens de werken blijven woningen in en rond de werfzone steeds toegankelijk. Aan de huisvuilophaling wijzigt niets.

Alle informatie vindt op www.wegenenverkeer.be/Dendermonde.

Vragen? Contacteer Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen via www.meldpuntwegen.be.

We doen al het mogelijke om de hinder rond de werf zo veel mogelijk te beperken. Toch is het uitvoeren van wegwerkzaamheden zonder hinder voor het verkeer niet mogelijk. We hopen dan ook op begrip.

Dit artikel werd gepubliceerd op 1 maart 2023.