Elektrisch laden in stad Dendermonde

De Vlaamse overheid moedigt het gebruik van elektrische wagens aan. Publieke laadpalen zijn dan ook een belangrijke aanvulling op thuisladen en laden op het werk.

Stad Dendermonde beschikt op dit moment over  46 publieke laadpalen en bekijkt op korte termijn hoeveel extra laadpalen we kunnen realiseren op publiek domein (bv. parkeerpleinen, sporthallen, toekomstige Hoppinpunten, ...). Bovendien willen we, in samenwerking met DDS, overleggen met private partners voor de plaatsing van extra laadpalen op percelen van die privé-bedrijven, die ook minstens voor 10 uur per dag ter beschikking gesteld worden van het publiek. Op die manier zouden we semipublieke laadinfrastructuur kunnen voorzien aan bv. supermarkten of bedrijven met een grote parking. Stad Dendermonde werkt eveneens een kader uit voor de integratie van laadpalen bij grote ruimtelijke projecten.

Raadpleeg hier een overzicht van de publieke oplaadpunten

Hoe vraag je als burger een laadpaal aan?

Elke burger kan een laadpaal aanvragen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken via www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen. Bij het behandelen van de aanvraag wordt gekeken naar de aanwezigheid van een publiek toegankelijk laadpunt (zowel op openbaar als privaat domein) in de buurt van de aanvrager en gebeurt er een toetsing van de beschikbaarheid van de bestaande laadpunten, het bestaande parkeerregime, het aanwezige vermogen van het stroomnet, enz. Bij een gunstige beslissing wordt de publieke laadpaal in de buurt geplaatst.

Naast de individuele aanvraag door burgers zal het gebruik van de laadpalen ook gemonitord worden. Bij druk gebruik zal er een bijkomende laadpaal geplaatst worden in de omgeving van de paal die een hoge bezettingsgraad heeft.

Zijn laadkabels op het voetpad toegestaan?

Het leggen van laadkabels of kabelgoten over het voetpad is niet toegestaan in Dendermonde. Enerzijds is dit niet toegelaten omdat hierdoor de openbare weg ‘de facto’ geprivatiseerd wordt, terwijl die ruimte wettelijk ter beschikking staat van iedereen die daar wilt parkeren. Anderzijds veroorzaakt dit hinder en problemen voor de doorgang van en toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers. Stad Dendermonde volgt de studies op die momenteel lopen in aantal steden die experimenteren met alternatieve oplossingen. 

Goed voor het milieu en beter voor de portemonnee!

De aankoop van een elektrische wagen is duur. Vandaar dat we als stad willen inzetten op elektrische deelauto’s. Een elektrische deelauto is beschikbaar aan de kerk van Sint-Gillis. We onderzoeken de mogelijkheid om bijkomende elektrische deelwagens te gaan plaatsen. Alle informatie via www.dendermonde.be/autodelen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 23 februari 2023.