Aanleg ondergrondse hoogspanningskabel

Met dit project versterkt Elia het elektriciteitsnet tussen Baasrode en Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Nu de afbraakwerken zijn afgerond, start de aanleg van de ondergrondse kabel (150kV) tussen het hoogspanningsstation in Sint-Gillis-bij-Dendermonde en het hoogspanningsstation Baasrode.

In 2022 verwijderde Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, al een bestaande hoogspanningslijn (70kV) tussen de hoogspanningsstations Baasrode (Buggenhout) en Sint-Gillis-bij-Dendermonde (Dendermonde). De hoogspanningslijn was einde levensduur en werd uit dienst genomen.

In februari 2023 startte Elia met de voorbereidende werken voor de aanleg van een ondergrondse elektriciteitskabel (150kV). Deze ondergrondse elektriciteitskabel verbindt het hoogspanningsstation in Sint-Gillis-bij-Dendermonde met het hoogspanningsstation Baasrode. Deze werken zijn nodig om de regio klaar te stomen voor de energietransitie. Op deze manier kan Elia de energiebevoorrading ook in de toekomst blijven garanderen.

De aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabel vindt plaats tussen de hoogspanningsstations Sint-Gillis-Dendermonde en Baasrode. Het traject loopt door de gemeenten Buggenhout, Lebbeke en Dendermonde. Een detailkaart van de aanleg van de elektriciteitskabel kan je vinden in de downloads onderaan deze pagina. 

Elia wil via duidelijke afspraken de impact van de werken op de omgeving zo minimaal mogelijk houden. Deze afspraken worden regelmatig gecontroleerd door een werftoezichter. 

  • Elia voert de werken gefaseerd uit om de hinder voor de omgeving in tijd en ruimte te beperken. 
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes. 
  • Mogelijke omleidingen worden met de betrokken instanties besproken en op voorhand gecommuniceerd aan omwonenden. 
  • Voetgangers en fietsers kunnen steeds veilig de werfzone passeren. 
  • De werfzones worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat. 

Wat is de planning?

De afbraak van de bovengrondse hoogspanningslijn is afgerond. Elia werkt verder aan de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabel (150kV). Die werken gebeuren in 10 deelfasen:

  • Midden februari voerde Elia eerst voorbereidende werken uit; 
  • Midden maart start de eerste fase van de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabel.

De faseringskaart in de downloads geeft een overzicht van de verschillende fasen. 

Meer informatie?

Dit artikel werd gepubliceerd op 1 maart 2023.