10 werven voor meer verkeersveiligheid

De Vlaamse overheid start in samenwerking met stad Dendermonde dit jaar niet minder dan 10 werven op. Het merendeel van de werken gebeurt op schoolroutes. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer is er een lijst van 10 knelpunten opgesteld en die worden nu aangepakt.

Dendermonde zal tegen september verkeersveiliger zijn dan vandaag. Er zal heel wat activiteit zijn op de Dendermondse wegen en dat zal ook de nodige hinder met zich meebrengen. Een goede planning en afstemming enerzijds én tijdige informatieverstrekking anderzijds moeten hier soelaas bieden. Het resultaat mag er dan wel zijn: op 10 plekken in Dendermonde zal het tegen het nieuwe schooljaar veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en comfortabeler voor busreizigers.

Schoolrouteknelpunten wegwerken

Vlaanderen zet sterk in op veiliger verkeer en dat vooral voor de actieve weggebruikers (fietsers en voetgangers). Eén van de prioriteiten is daarbij het inzetten op het veiliger maken van schoolroutes en schoolomgevingen en het goed verlichten van voetgangersoversteekplaatsen. 

Het is belangrijk om ouders veilige schoolroutes en -omgevingen aan te bieden zodat zij hun kinderen zelfstandig en op een veilige manier naar school kunnen laten gaan. Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de shift naar duurzame verplaatsingen te realiseren.

Voor het uitvoeren van de plannen is er een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Ook stad Dendermonde wil zo gecoördineerd niet minder dan 10 punten aanpakken en die tegen september van dit jaar veiliger. 

Daarnaast zal AWV, Agentschap Wegen en Verkeer, ook een bushalte toegankelijk maken zodat minder mobiele mensen vlot kunnen op- en afstappen. Er wordt ook de aanzet van een Hoppinpunt voorzien. Alles samen investeert de Vlaamse Overheid hiervoor in Dendermonde 630.000 euro.

10 locaties waar gewerkt wordt

De plekken die aangepakt worden zijn de volgende:

  1. N406 Oudegem Mevrouw Courtmanspark, knelpunt schoolroutes en verlichte voetgangersoversteekplaats
  2. N47 Dendermonde Leopoldlaan, doorsteek brandweer
  3. N406 Dendermonde Donckstraat
  4. N406 Dendermonde Tragel, knelpunt schoolroutes en verlichte voetgangersoversteekplaats
  5. N17 Baasrode Broekkantstraat, knelpunt schoolroutes
  6. N47 Emmanuel Hielstraat, bushalte
  7. N416 Appels Bevrijdingslaan, knelpunt en bushaltes en verlichte voetgangersoversteekplaats
  8. N470 Sportpleinstraat, knelpunt schoolroutes en verlichte voetgangersoversteekplaats
  9. N17 Baasrode, station hoppinpunt, toegankelijker busperron
  10. N470 Bakkerstraat, knelpunt schoolroutes en verlichte voetgangersoversteekplaats

N406 Oudegem Mevrouw Courtmanspark: veiliger maken van het kruispunt  (van maandag 6 maart tot en met dinsdag 7 april 2023)

We leggen het kruispunt opnieuw aan met vrijliggende fietspaden. Daarnaast verplaatsen we de voetgangersoversteekplaats naar de andere zijde van het kruispunt en zorgen we voor een verlichting van het regenboogzebrapad. De aantakking van het Mevrouw Courtmanspark op de gewestweg wordt bovendien versmald voor een meer overzichtelijke verkeerssituatie.

N47 Leopoldlaan (van maandag 6 maart tot en met vrijdag 24 maart 2023)

We maken de voetgangersoversteek over de N47 ter hoogte van de brandweerkazerne veiliger. Hiervoor verplaatsen we ook de doorgang van de brandweer.

N406 Donckstraat (van dinsdag 14 maart tot maandag 17 april 2023)

Op de Noordlaan gaan we de bushaltes ter hoogte van de Donckstraat toegankelijker maken zodat personen met kinderwagens of rolstoelen ook vlot en veilig de bus op en af kunnen. Tegelijkertijd verplaatsen we de fietspaden achter de bushaltes zodat het op- en afstappen veilig en zonder hinder voor het fietsverkeer kan gebeuren.

N406 kruispunt voor Ooiebrug in Gentsesteenweg (van maandag 17 april tot en met woensdag 17 mei 2023)

We leggen het kruispunt in de Gentsesteenweg voor Ooiebrug opnieuw aan. We maken het veiliger voor fietsers en voetgangers en comfortabeler voor busgebruikers. Dat doen we door het aanleggen van vrijliggende fietspaden,  twee toegankelijke bushaltes, een veilige oversteekplaats en accentverlichting over het zebrapad. De middenberm zal ook afgesloten worden voor autoverkeer zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken.

N17 Baasrode Broekkantstraat (van dinsdag 2 mei tot en met vrijdag 26 mei 2023)

We leggen het kruispunt anders aan zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. We leggen vrijliggende fietspaden aan rond het kruispunt.

N47 Emmanuel Hielstraat (van maandag 22 mei 2023 tot en met vrijdag 2 juni 2023)

Hier leggen we twee toegankelijke bushaltes aan met achterliggende fietspaden zodat busgebruikers veilige kunnen op -en afstappen zonder fietsers te hinderen.

N416 Appels Bevrijdingslaan (van dinsdag 30 mei tot en met maandag 17 juli 2023)

We leggen de voetgangersoversteek opnieuw aan en voorzien deze van accentverlichting zodat voetgangers duidelijker zichtbaar zijn voor het verkeer. Daarnaast voorzien we twee toegankelijke busperrons waarbij we de fietspaden achter het busperron leggen zodat busreizigers en fietsers niet met elkaar in conflict komen.

N470 Sportpleinstraat (van vrijdag 12 juni tot en met vrijdag 14 juli 2023)

Ook hier leggen we het kruispunt opnieuw aan en krijgt de voetgangersoversteekplaats accentverlichting voor een betere zichtbaarheid. Daarnaast plaatsen we 2 toegankelijke busperrons met achterliggende fietspaden.

Baasrode station (van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 25 augustus 2023)

We maken het busperron toegankelijk en zullen we het Hoppinpunt dat voorzien is verder afwerken met achterliggende fietspaden.

N470 Bakkerstraat (van maandag 7 augustus tot en met donderdag 31 augustus 2023)

We leggen het kruispunt opnieuw aan met veiliger oversteken voor voetgangers en fietsers. Het oversteken gebeurt na de aanleg in 2 fasen. Er wordt accentverlichting geplaatst voor een betere zichtbaarheid.

Hinder en bereikbaarheid

De werken zijn zo ingepland om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Er lopen nooit meer dan enkele werven tegelijkertijd. Bij alle ingrepen blijft doorgaand verkeer langs de werfzone mogelijk behalve bij de werken aan de Bakkerstraat en de Sportpleinstraat, daar blijft 1 rijrichting open.

Ook de bereikbaarheid van handelszaken en woningen blijft maximaal gegarandeerd. Dit neemt niet weg dat de weggebruikers en omwonenden hinder zullen ondervinden. Het Agentschap Wegen en Verkeer zet samen met de stad in op tijdige en uitgebreide communicatie om de impact van de werken zoveel mogelijk te milderen.

Alle informatie rond de verkeerssituatie, hinder en omleidingen voor de werven is te vinden op www.wegenenverkeer.be/dendermonde.

Wil je niet in de file staan tijdens de geplande werken? Kies voor een alternatief zoals de fiets of de trein. Er zijn al heel wat fietssnelwegen op het grondgebied Dendermonde. Een volwaardig alternatief voor gemotoriseerd woon-werkverkeer. Meer info: www.dendermonde.be/wat-is-een-fietssnelweg

Ook andere werken op/aan de weg

Naast deze werken voor veiliger fietsen, wandelen en comfortabeler reizen met de bus, staan er ook heel wat andere werken op de planning in heel Dendermonde. Het gaat om werken van nutsmaatschappijen, wegenwerken, aanleggen van het glasvezelnetwerk van Fiberklaar of andere werken met hinder.

Het overzicht van straten waar gewerkt wordt via www.dendermonde.be/werken-verkeershinder.

 

Dit artikel werd gepubliceerd op 3 maart 2023.