Heraanleg kruispunt Gentsesteenweg voor Ooiebrug

Het kruispunt Gentsesteenweg voor Ooiebrug wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en comfortabeler voor busgebruikers. Dat doen we door het aanleggen van vrijliggende fietspaden,  twee toegankelijke bushaltes, een veilige oversteekplaats en accentverlichting over het zebrapad.

De werken starten op maandag 17 april en duren tot vrijdag 19 mei. We werken in twee fasen om de hinder te beperken. We starten aan de zuidkant en wisselen na ongeveer twee weken van zijde.

Verkeerssituatie

Tijdens de werken ziet de verkeerssituatie eruit als volgt:

Fase 1 (werken kant Krijgem)

 • Voetgangers: kunnen steeds langs de werf.
 • Fietsers: Tijdens de hele duur van de werken wordt een dubbelrichtingsfietspad aan beide zijden van de brug voorzien. In deze fase worden fietsers op de rotonde met de Zandstraat naar de noordzijde van de Gentsesteenweg (N406) geleid om af te rijden aan Gentsesteenweg (zijstraat naast brug) en via de Nieuwe Tijsluis en de Bijlokestraat hun weg te vervolgen. Een andere mogelijkheid is met de fiets aan de hand langs de werf passeren.
 • Openbaar vervoer: volgt het andere gemotoriseerd verkeer.
 • Gemotoriseerd verkeer: 
  • Verkeer op de gewestweg kan beurtelings langs de werf passeren, geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Het agentschap verwacht hier ernstige hinder.
  • Om die reden worden de lichten op het kruispunt Gentsesteenweg/Noordlaan op knipperstand geplaatst en zal verkeer komende uit het centrum vanaf de Kerkstraat-Gentsesteenweg worden omgeleid via de Donckstraat en de Noordlaan.
  • Zijstraat Gentsesteenweg naast de brug is afgesloten. Verkeer dat in of uit wil moet omrijden onder de brug en richting de rotonde met de Zandstraat en daar keren.
  • De Dammenlaan is afgesloten voor uitgaand verkeer. Dat verkeer moet omrijden via de Bijlokestraat.

Fase 2 (werken kant De Dammenlaan)

 • Voetgangers: kunnen steeds langs de werf.
 • Fietsers: Tijdens de hele duur van de werken wordt een dubbelrichtingsfietspad aan beide zijden van de brug voorzien. In deze fase kunnen fietsers op het  dubbelrichtingsfietspad rijden.
 • Openbaar vervoer: volgt het andere gemotoriseerd verkeer.
 • Gemotoriseerd verkeer: 
  • Verkeer op de gewestweg kan beurtelings langs de werf passeren, geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Verkeer komende uit het centrum blijft nog steeds omgeleid vanaf de Kerkstraat via de Donckstraat en de Noordlaan.
  • De Gentsesteenweg (zijstraat naast brug) is afgesloten. Verkeer dat hier in of uit wil moet omrijden.
  • De Dammenlaan blijft afgesloten voor uitgaand verkeer.

Werken brengen steeds hinder met zich mee, maar Wegen en Verkeer neemt maatregelen om dit tot het minimum te beperken. Een gefaseerde aanpak is hier een onderdeel van. Daarnaast blijven woningen en handelszaken maximaal toegankelijk.

Dit artikel werd gepubliceerd op 6 maart 2023.