Vacature: (beleids)medewerker stadssecretariaat - tijdelijk contract

Ben je goed in administratieve taken zoals verslaggeving opmaken? Bied je graag ondersteuning bij bijvoorbeeld de voorbereiding van digitale agenda's voor de gemeenteraad? Heeft tijdsdruk weinig impact op jou? Solliciteer dan voor deze functie!

Rol in de organisatie

Het stadssecretariaat vormt de administratieve en bestuurlijke draaischijf van de organisatie en werkt o.a. mee aan officiële organisaties, coördineert de vrijwilligerswerking en de adviesraden. Tijdsdruk hindert jou niet om de taken kwalitatief af te werken.

Als medewerker van het stadssecretariaat bereid je de digitale agenda voor van o.a. de gemeenteraad, het schepencollege, het managementteam … Maak je de verslaggeving van de zittingen en bied je ondersteuning op de raadszittingen. Het diverse takenpakket wordt verdeeld volgens de aanwezige competenties, interesses en noden van de organisatie.

Je bent flexibel ingesteld en je kan je gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden. Je kan kwaliteitsvol werk afleveren onder stress en tijdsdruk. Je bent bereid andere taken op jou te nemen die niet tot het normale takenpakket behoren indien de omstandigheden dit vereisen en je wil sporadisch avond- en weekendwerk doen.

Je werkt samen in een team van 4 collega’s, en je kan ook onafhankelijk aan taken werken en beslissingen nemen waar nodig. Je durft maatregelen nemen om de kennis in de dienst structureel te verankeren, maar je respecteert de grenzen van de eigen beslissingsbevoegdheid. Je werkt nauw samen met de algemeen directeur en je 3 collega’s.

Zowel schriftelijk als mondeling communiceer je op een vlotte, duidelijke en verzorgde manier. Je respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie en je kan inschatten of informatie al dan niet verder kan/mag verspreid worden.

Je faciliteert en ondersteunt op administratief vlak de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -opvolging. Je hebt een zeer goede kennis van Excel en PowerPoint.

Je helpt de diensten om de deadlines te halen (raadsleden voorzien van antwoorden, dossiers tijdig in orde voor de gemeenteraad …), je clustert en vertaalt de verkregen informatie en kijkt of dit beantwoordt aan de verwachtingen.

De ideale kandidaat

Je werkt systematisch en kan vlot plannen en organiseren. Tijdsdruk schrikt jou hierin niet af. Je kan je zowel schriftelijk als mondeling vlot uitdrukken en dit met verschillende gesprekspartners. Je hebt een goede balans tussen zelfstandig werken en samenwerken en durft initiatief te tonen waar nodig.

Plaats in de organisatie

Het stadssecretariaat ondersteunt de algemeen directeur zowel op het vlak van beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -opvolging als op het administratieve vlak, bv. bij het maken van planningen, opvolging van organisatiebrede trajecten, agendabeheer, verslaggeving, ... Daarnaast worden de bestuursorganen (m.n. de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau) administratief voorbereid, begeleid en opgevolgd.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé. 
 • Een voltijdse tijdelijke functie (6 maanden) in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2 883 euro en max. 4 858 euro bruto geïndexeerd maandsalaris).
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding.
 • Je geniet van een 2de pensioenpijler ter waarde van 4% van je bruto jaarloon.
 • Mogelijkheid om voordelig aan te sluiten bij onze hospitalisatieverzekering 
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag
 • Voordelenplatform van GSD-V

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kan je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt. 

Diplomavoorwaarden

 • Houder zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Interesse?

Solliciteren kan door jouw cv, motivatie en diploma te mailen naar vacatures@dendermonde.be. Op basis van jouw cv en motivatie beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Vragen? 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Cindy Ysewijn, team selectie en rekrutering via vacatures@dendermonde.be of via 052 26 27 15. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Carolyn Meert via carolyn.meert@dendermonde.be of 0499 77 04 62.

Dit artikel werd gepubliceerd op 8 maart 2023.