Vacature: regisseur kinderopvang en netwerkcoördinator Groei & Zorg

Heb je een hart voor zorg? Wil je samenwerken met verschillende partners om de kinderopvang te optimaliseren? Ben je iemand die goed kan coördineren en project- en beleidsmatig werkt? Neem je graag initiatief? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Rol in de organisatie

Jouw takenpakket bestaat uit een dubbele opdracht. Enerzijds ben je regisseur voor de
kinderopvang. Je volgt daarvoor het Lokaal Loket Kinderopvang op en breidt het verder uit, zowel op praktisch als beleidsmatig vlak. Ook zorg je voor de uitbouw van een structurele samenwerking tussen het loket en de verschillende publieke en private partners. De samenwerking met de stedelijke adviesraad kinderopvang (LOK) neem jij voor je rekening. Veranderingen of tendensen binnen de sector heb je snel opgemerkt en je speelt hierop in.

Anderzijds neem je ook een rol op in het netwerkcoördinatieteam Groei & Zorg. In dit netwerk zitten alle teams die met warmte zorg bieden aan kinderen en ouderen. Ze doen dit vanuit een duidelijke keuze om jong en oud met elkaar te verbinden. Samen met een team collega’s neem je de coördinatie op van dit netwerk en ondersteun je de teams binnen dit netwerk. Je gaat op zoek naar de juiste inzet van talenten en coacht de leden binnen het netwerkcoördinatieteam Groei & Zorg. Als netwerkcoördinator volg je de teams ook op en coach je hen via methodieken om hun doelen te behalen en te groeien naar een volgroeid zelforganiserend team. Ook ondersteun je bij de opmaak van teamcharters en bij de ontwikkeling van de persoonlijke- en teamontwikkelingsplannen. Je stemt af, regelt, helpt, organiseert … zodat de teams hun werk kunnen doen en genoeg ruimte krijgen om te innoveren.

Ideale kandidaat

Je kunt project- en beleidsmatig werken binnen het landschap van kinderopvang. Kennis van
kinderopvang is hierbij een duidelijke troef, maar vooral je initiatief om projecten te ondersteunen en te coachen, is belangrijk. Je werkt vooral overkoepelend en je vertoont een helikopterblik. Ook ben je proactief en geef je zelf invulling en vorm aan je job. Als regisseur kinderopvang heb je een warm hart voor ouders en kinderen en lever je zelfstandig fantastisch werk. Ben je ook communicatief sterk? Stel je zeker kandidaat.

Download hier de informatiebrochure regisseur kinderopvang en netwerkcoördinator Groei & Zorg.

Plaats in de organisatie

Als regisseur kinderopvang en netwerkcoördinator Groei & Zorg bouw je samen met ouders, kinderen, jongeren en organisaties aan een omgeving waar iedereen zich goed voelt en waar het veilig is om op te groeien en te ontwikkelen. Het huidige landschap van de kinderopvang brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Jij neemt het voortouw om met deze uitdagingen aan de slag te gaan binnen de stad. In het netwerk Groei & Zorg zitten de teams die met met warmte zorg bieden aan kinderen en ouderen. Ze doen dit vanuit een duidelijke keuze om jong en oud met elkaar te verbinden.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband. 
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal A1a-A2a (min. 3 641 euro en max. 6 033 euro).
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,25 euro/km.
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag
 • Vele voordelen en kortingen via GSD-V
 • De mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kun je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in
  bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Diplomavoorwaarden

 • Master diploma ofwel een diploma van universitair onderwijs ofwel een diploma van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 • Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma dien je een niveautest af te leggen. Enkel indien je slaagt voor deze niveautest kan je deelnemen aan de selectieprocedure.
 • Studenten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure indien ze binnen de 3 maanden over het gevraagde diploma beschikken.

Bijkomende informatie

Het verloop van de selectie: 

 • Preselectie
 • Eventuele niveautest: vrijdag 21 april 2023
 • Verkennend mondeling gesprek: woensdag 26 april 2023
 • Assessment Center: dinsdag 2 of woensdag 3 mei 2023
 • Gevalstudie gevolgd door een grondig sollicitatiegesprek: maandag 8 mei 2023

Interesse?

Solliciteer hier voor regisseur kinderopvang en netwerkcoördinator Groei & Zorg.

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Cindy Ysewijn, deskundige werving en selectie, via vacatures@dendermonde.be of via 052 26 27 15. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, neem je contact op met Annelies Merckx via annelies.merckx@dendermonde.be

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 maart 2023.