Vacature: projectmedewerker buurtsport - tijdelijk contract

Zin om samen met jongeren een sport- en beweegaanbod te creëren in verschillende wijken? En op die manier ontmoetingsplekken en kansen te creëren om de buurt te versterken en te verbinden?

Rol in de organisatie

Je ontwikkelt voor én samen met jongeren, ouders en buurtbewoners laagdrempelige initiatieven rond sport en bewegen waar iedereen aan kan deelnemen en waar sociale cohesie en ontspanning centraal staan. Op die manier zorg je voor de nodige dynamiek in de wijk, met extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare inwoners.

Je brengt bestaande in- en outdoor sportinfrastructuren in de wijk in kaart. Je gaat op zoek naar bijkomende mogelijkheden en denkt mee na over het inzetten van een sportief burgerbudget om uitdagende outdoor-ontmoetingsplekken in te richten die een opwaardering voor de wijk verbeteren.

Je coördineert mee de opstart en uitrol van een digitaal buurtnetwerk (Hoplr). Via dit netwerk probeer je bewoners van de wijk in contact te brengen met andere bewoners in de straat of wijk.

Je werkt nauw samen met collega’s binnen de stad zoals de projectmedewerker buurtopbouwwerk, de buurtzorgmedewerker, brugfiguren voor onderwijs en kinderopvang, jeugdopbouwwerkers en sportpromotor, maar je werkt daarnaast ook nauw samen met partners actief in de buurt zoals Groep Intro vzw, SHM Stek92 en LDC Zilverpand.

Je staat in voor de administratie en coördinatie van het wijkverbeteringsproject Bijloke.

De ideale kandidaat

Je werkt graag projectmatig en je brengt de praktische organisatie van activiteiten tot een goed einde. Je hebt affiniteit met kwetsbare doelgroepen en hebt kennis van outreachend werken om het beste naar boven te halen bij de jongeren en hun ouders in de buurt. Je bent proactief en probeert graag nieuwe dingen. Je kan zelfstandig werken en een pioniersrol schrikt je niet af. Je kan vlot communiceren, zowel mondeling, schriftelijk als ook online. Kennis van sociale media of andere tools en apps zijn zeker een pluspunt. Je communiceert open en professioneel met je collega's, beleidsmakers en lokale partners. Je bent een verbindend figuur die mensen kan enthousiasmeren en betrekken en je vertrekt steeds vanuit een oplossingsgerichte insteek. Je kan jouw enthousiasme overbrengen en bent graag sportief bezig. Je bent bereid om sporadisch ook ’s avonds of in het weekend te werken.

Plaats in de organisatie

Als projectmedewerker buurtsport maak je deel uit van het nieuwe team ‘Groei en Kansen’ dat in verschillende buurten en wijken in Dendermonde actief is. Je krijgt een standplaats in het Sociaal Huis maar bent vooral actief in de wijk zelf. Logischerwijs hou je ook sterke linken met het team sport van de stad, die op jouw aangeven beleidsinitiatieven kan uitwerken naar bepaalde doelgroepen toe.

Met de wijkverbeteringscontracten ondersteunt minister Bart Somers Vlaamse steden en gemeenten bij het aanpakken van uitdagingen in kwetsbare wijken. Als projectmedewerker buurtsport werk je mee aan de realisatie van het wijkverbeteringscontract in Dendermonde: ‘Verbindende kracht van (buurt)sport in wijk ‘Bijloke’. Sport als een sociaal-sportieve praktijk dus. Je gaat met jongeren uit de wijk aan de slag en creëert via een buurtsportaanbod ontmoetingsplekken en kansen om zo de jongeren en de buurt te versterken en te verbinden. Want waar mensen elkaar op een positieve manier ontmoeten, ontstaat er een warme en leefbare buurt waar plaats is voor ontmoeting, begrip en respect.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijdse tijdelijke functie tem 31 december 2024 (verlenging mogelijk) in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2 883 euro en max. 4 858 euro bruto geïndexeerd maandsalaris)
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding.
 • Je geniet van een 2e pensioenpijler ter waarde van 4% van je bruto jaarloon.
 • Mogelijkheid om voordelig aan te sluiten bij onze hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag
 • Voordelenplatform van GSD-V

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maand bij indiensttreding.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt. 

Diplomavoorwaarden

 • Je hebt een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Een sociaal-agogisch diploma of een sportopleiding is een plus.

Interesse?

Solliciteren kan door jouw cv, motivatie en diploma te mailen naar vacatures@dendermonde.be. Vermeld zeker voor welke job je solliciteert. Op basis van jouw cv en motivatie beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Vragen? 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Cindy Ysewijn via vacatures@dendermonde.be of via 052 26 27 15. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Eva Van Maele via eva.vanmaele@dendermonde.be of 052 37 85 31.

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 maart 2023.