Geüpdatete afsprakenkader voor leefloon van studenten

De regels en voorwaarden rond het beslissingskader voor leefloonstudenten werden op dinsdag 14 maart 2023 door de raad van maatschappelijk welzijn geüpdatet.

Studenten die opgroeien in een gezin dat het financieel moeilijk heeft of die van thuis geen steun meer krijgen, bijvoorbeeld na een contactbreuk, kunnen bij het Sociaal Huis een leefloon aanvragen. In ruil voor het leefloon verwacht het Sociaal Huis voldoende studie-inspanning en bereidwilligheid om een studentenjob en andere sociale rechten uit te putten.

Voorwaarden leefloon

30 procent van de mensen die een leefloon ontvangt in Dendermonde, is jonger dan 25 jaar. Om in aanmerking te komen voor een leefloon, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet meerderjarig zijn, een opleiding volgen bij een erkende onderwijsinstelling met het doel om een diploma te halen, bereid zijn om een studentenjob te doen en andere sociale rechten zoals een studietoelage uit te putten.

Daarnaast onderzoeken we, als de student recht heeft op het groeipakket, de onderhoudsplicht van de ouders. Ouders moeten zorgen voor huisvesting, levensonderhoud, gezondheid, opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.

Geüpdatete versie van het afsprakenkader

Het Sociaal Huis heeft een grote beslissingsvrijheid in deze zaken, zoals wat te doen als de student niet slaagt voor zijn/haar opleiding, of wanneer er sprake is van een verstoorde relatie tussen ouders en kind …  Al deze factoren kunnen een impact hebben op de (verdere) toekenning van het leefloon. In 2014 ontwikkelde het Sociaal Huis een afsprakenkader om de maatschappelijk werkers te ondersteunen bij deze vragen. Door het gewijzigde onderwijslandschap (studiepunten i.p.v. slagen of niet slagen voor een onderwijsjaar) en de maatschappelijke context die verandert (meer jongeren vragen een leefloon aan, afbrokkeling van familiale netwerken) gaf de raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag 14 maart 2023 groen licht voor een update van het afsprakenkader.

Dit artikel werd gepubliceerd op 16 maart 2023.