Stad Dendermonde zoekt partner voor uitbouw en beheer van de infrastructuur voor het riool- en regenwater

Om het beheer en de uitbouw van de riool- en regenwaterinfrastructuur efficiënter aan te pakken en te voldoen aan alle wettelijke normen, gaat de stad op zoek naar een externe dienstverlener om haar hierin te ondersteunen.

Stad Dendermonde zal hiervoor een openbare aanbesteding uitschrijven. De stad blijft zelf wel eigenaar van de stedelijke afval- en regenwaterinfrastructuur.

Dendermonde heeft op dit moment een rioleringsgraad van 81,41% en een zuiveringsgraad van 77,86%. We beschikken over ongeveer 287 km riolen in eigen beheer. Het bestaande rioleringsnetwerk omvat 20 pompstations. Het stedelijk rioleringsnetwerk bevat naast de leidingen en pompstations ook meerdere te onderhouden terugslagkleppen, schuiven en overstorten. De stad staat in ook in voor het beheer van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater of iba’s. De stad heeft bovendien 75 km aan bermgrachten in eigen beheer.

We wensen een ondersteunende dienstverlener aan te stellen voor een langere duurtijd (10 jaar). Het uitbouwen en exploiteren van de riool- en regenwaterinfrastructuur vergt immers een doorgedreven onderzoek en analyse om te komen tot een duidelijke visie en concrete acties.

Samen maken we werk van proper en zuiver water!

Dit artikel werd gepubliceerd op 16 maart 2023.