Nieuwe pijpleiding voor aardgas over grondgebied Dendermonde

Fluxys legt een tweede leiding aan tussen Desteldonk en Opwijk. Deze leiding is een belangrijke schakel in een toekomstgerichte oplossing voor de continuïteit in de energiebevoorrading. Het tracé kronkelt door Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant over een afstand van circa 44 km.

Waarom deze infrastructuur?

Fluxys Belgium legt de leiding in eerste instantie aan ter versterking van de bevoorradingszekerheid van België en de buurlanden in het kader van de gewijzigde gasstromen in Europa.

Tegelijk is het een belangrijke stap in de versnelling van de energietransitie en de uitvoering van de federale waterstofstrategie. De leiding is namelijk volledig toekomstbestendig en kan meteen ingeschakeld worden voor het transport van koolstof neutrale waterstof zodra de markt er klaar voor is.

Wat is het verloop van de werken?

Fluxys heeft de aanleg van de leiding toevertrouwd aan aannemer Denys. Na de afronding van alle vergunningsprocedures zijn de werken gestart op dinsdag 7 maart 2023. De werkrichting gaat van Desteldonk richting Opwijk waarbij elke ploeg met een verschillend tempo door het landschap gaat.

Het doel is om tegen eind september 2023 de leiding volledig te hebben aangelegd. De leiding zal eind 2023 in gebruik genomen worden.

Wat is het tracé?

Het tracé van de nieuwe pijpleiding start in de Gentse haven nabij Desteldonk en gaat dan via Lochristi, Lokeren, Zele, Berlare onder de Schelde door richting Dendermonde, Lebbeke, een stukje van Aalst om dan te eindigen bij de bestaande post van Fluxys in de Hollestraat in Opwijk.

Het tracé loopt voornamelijk in agrarisch gebied, maar uiteraard wordt er op verschillende plaatsen belangrijke infrastructuur gekruist, zoals de spoorlijn 59 tussen Antwerpen en Gent, de E17 ter hoogte van het industrieterrein van Lokeren, de Schelde, de spoorlijn 53 tussen Gent en Dendermonde en de Dender.

Meer informatie?

Meer info over de aanleg van de nieuwe leiding lees je op de website van Fluxys en de webpagina's van Denys.

Dit artikel werd gepubliceerd op 22 maart 2023.