Stad Dendermonde steunt kandidatuur Nationaal Park Scheldevallei

De Vlaamse overheid selecteerde 6 kandidaten voor de titel Nationaal Park Vlaanderen. Eind 2023 volgt de definitieve erkenning door de Vlaamse Regering van de 4 parken die het label Nationaal Park Vlaanderen zullen mogen dragen. Eén van de kandidaten is de Scheldevallei.

De Scheldevallei is op internationaal vlak een uniek gebied met ook zoetwatergetijden. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme trekt de kandidatuur voor de Scheldevallei. Samen met de betrokken gemeenten werkt het Regionaal Landschap Schelde-Durme aan een afbakening van de natuurkernen en de opmaak van de toekomstplannen voor het Nationaal Park.

Stad Dendermonde herbevestigt zijn medewerking aan de kandidatuur voor het Nationaal Park Scheldevallei. We geloven in de meerwaarde van zo’n Nationaal Park en de kansen die dit met zich meebrengt. Het Nationaal Park zal een belangrijke hefboom zijn voor

  • ontwikkeling van natte natuur en bos zoals in Vlassenbroek en het Meirdamgebied
  • landschaps- en erfgoedbeleving zoals de Scheldevallei, de vestinggordel en de scheepswerf te Baasrode
  • recreatiemogelijkheden
  • de hele economische sector die hiermee verbonden is.

Het college gaf op 13 en 20 maart 2023 goedkeuring aan de afbakening van de natuurkernen en het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, mits rekening gehouden wordt met een aantal opmerkingen. Hierbij werd gevraagd om o.a. de landbouwpercelen niet op te nemen, tenzij er voldoende garanties zijn dat er geen verplichte omvorming is naar natuur.  Een andere aandachtspunt is het ontbreken van een finaal Vlaams beleidskader over de Nationale Parken.

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme zal uiterlijk 31 mei 2023 een master- en operationeel plan indienen voor de finale fase. Vervolgens zal een jury de plannen van alle kandidaturen beoordelen.

Meer informatie?

Meer info lees je op www.natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen en www.rivierparkscheldevallei.be/nationaal-park

Dit artikel werd gepubliceerd op 29 maart 2023.