Maatregelen eenrichtingsverkeer Sint-Gillis definitief

De verkeersmaatregelen die in oktober 2022 tijdelijk werden ingevoerd in Sint-Gillis, om meerdere gelijktijdige werken aan/op de weg veilig te laten verlopen, worden definitief. De gemeenteraad keurde op dinsdag 18 april de definitieve invoering goed.

Hoe zien de verkeersmaatregelen er precies uit?

Hullekenstraat, Bareelstraat, Pastoor Claeysstraat en Spoorwegstraat worden eenrichtingsstraten. De rijrichting verloopt in dezelfde volgorde (tegenwijzerzin). Verkeer uit de Buisstraat moet stoppen en voorrang verlenen aan verkeer uit Pastoor Claeysstraat en fietsers uit de Spoorwegstraat.

In de Pastoor Claeysstraat en Spoorwegstraat wordt het halfmaandelijks beurtelings parkeren afgeschaft. In deze straten en ook in de Bareelstraat en Hullekenstraat wordt parkeren herschikt om enerzijds een maximale parkeercapaciteit te verkrijgen, anderzijds om asverschuivingen te verkrijgen die ervoor zorgen dat de snelheidslimiet van 30km/u beter gerespecteerd wordt. 

Waarom worden deze maatregelen ingevoerd?

Sint-Gillis is de meest verstedelijkte deelgemeente van Dendermonde met heel wat opportuniteiten voor een betere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Eenrichtingsverkeer in de Hullekenstraat, Bareelstraat, Pastoor Claeysstraat en Spoorwegstraat heeft veel positieve effecten:

  • geen stilstand meer op overwegen
  • betere doorstroming
  • minder sluipverkeer, weren doorgaand verkeer
  • verhoging van de verkeersleefbaarheid en woonkwaliteit
  • meer ruimte voor fietsers
  • verkeersveiliger
  • veiligere schoolomgeving
  • hogere parkeercapaciteit
  • meer ruimte om de Baleunisstraat in- en uit te rijden.

Ook het parkeren wordt geoptimaliseerd. We maximaliseren de capaciteit van bezoekersparkeerplaatsen op de rijweg en houden rekening met draaicirkels voor vrachtwagens en andere grote voertuigen. Op basis daarvan werd beslist welke kant van de rijweg wel of niet mag geparkeerd worden en tot waar een parkeerverbod, net voor of na een bocht, gaat.

Hoe kwamen we tot dit besluit?

We organiseerden een bewonersbevraging. De peiling liep van 11 januari t.e.m. 19 februari op www.denkmee.dendermonde.be. 1 229 deelnemers, waarvan 969 Dendermondenaren, gaven via de peiling hun mening. De bevolkingsbevraging toont aan dat er een breed draagvlak is, 63 % is voor het behoud van de maatregelen. Alleen inwoners van straten die in beperkte mate bijkomend belast worden of onvermijdelijk moeten omrijden om naar hun straat te rijden, spreken zich negatief uit.

Het resultaat van deze peiling vormde een onderdeel van de afweging om tot de besluitvorming te komen, naast de adviezen van belanghebbende instanties zoals de hulpdiensten en andere. 

We danken alle bewoners die deelnamen aan de bevraging. We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen opnieuw een stap in de goede richting zijn voor een verkeersveiliger Dendermonde.

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 april 2023.