Bekendmaking onteigeningsbesluit kruispunt Mechelse Poort

Op 31 maart 2023 werd het definitieve onteigeningsbesluit voor de herinrichting van het kruispunt N406-N47-N17 Mechelsepoort in Dendermonde goedgekeurd door de minister van openbare werken.

Bericht van de Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer

Krachtens het besluit van 31 maart 2023 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, het onteigeningsplan definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de herinrichting van de Mechelsepoort, kruispunt N17-N47-N406 op het grondgebied van Dendermonde.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 31 maart 2023 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.

De documenten kan je raadplegen in de bijlagen onderaan dit bericht.

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 april 2023.