Schoolomgevingen Harduynschool en De Klinker worden veiliger

De stad vindt het belangrijk dat schoolzones veilig zijn voor de leerlingen, hun ouders en begeleiders. Er worden aan beide scholen proefopstellingen ingesteld vanaf volgend schooljaar.

Schoolomgeving Harduynschool, Hofstraat

Er werd een voorstel uitgewerkt in samenspraak met de school. Zo organiseerde de Harduynschool een veiligheidsbevraging bij de ouders van de leerlingen. Hieruit bleek o.a. dat 75 % van de ouders van mening is dat de schoolomgeving best veiliger kan gemaakt worden. 71% gaf aan dat geparkeerde en maneuvrerende wagens in de buurt van de school voor onveilige situaties zorgden. 51% vond dat autoverkeer tijdens de begin- en einduren van de school voor onveilige situaties zorgden.

Volgende verkeersmaatregelen zullen in een proefopstelling uitgezet worden tegen het begin van het nieuwe schooljaar 2023-2024.

 • Een schoolstraat voor de helft van het pleintje voor de school (kant ingangspoort van de school). Bij de begin- en einduren van een schooldag wordt de straat voor een korte periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
  De ingang van de Harduynschool bevindt zich Hofstraat 37 A, aan de rand van het pleintje gevormd met de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Bij het inrijden van de Onze-Lieve-Vrouwstraat kan je dus niet meer draaien rond de bomenrij op het pleintje en moet je doorrijden tot in Bleienpark. De schoolstraat zorgt voor een onmiddellijke aanpak van het aangekaarte probleem van maneuvrerende wagens en autoverkeer voor de schoolpoort.
 • Een fietszone in Onze-Lieve-Vrouwstraat en het pleintje voor de school. Deze straat is een route naar de school en is vrij smal. In een fietszone krijgen fietsers en aanverwante tweewielers de opperste topprioriteit. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. en fietsers inhalen is niet toegestaan.
 • Fietssymbolen op de rijweg voor fietsers in tegenrichting en een korte fietssuggestiestrook in de bocht van Onze-Lieve-Vrouwstraat.
  Zo wordt de fietser in tegenrichting beter onder de aandacht gebracht (deel van de straat is eenrichtingsverkeer).
 • Een zone 30 in de ruime omgeving van de school en bij uitbreiding ook woonstraten en woonwijken in de buurt. Zo wordt ook de route naar de school een stuk veiliger.mobiliteit@dendermonde.be

Schoolzone De Klinker, Klinkaertstraat

Er werd een voorstel uitgewerkt in samenspraak met de school. De directie en het oudercomité hebben zelf de basis gelegd voor dit voorstel.

Volgende verkeersmaatregelen zullen in een proefopstelling uitgezet worden tegen het begin van het nieuwe schooljaar 2023-2024.

 • Een schoolstraat ter hoogte van de school
  Bij de begin- en einduren van een schooldag wordt de straat voor een korte periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 • Een bijkomend zebrapad in regenboogkleuren
 • Organiseren van stilstaan- en parkeren
 • Op enkele plaatsen plaatsen we paaltjes om voetpadrijden tegen te gaan.
 • De bestaande zone 30 (circa 100 m aan de school) wordt beperkt uitgebreid in de Klinkaertstraat, Moleneinde en Vrankrijkstraat. 

Uw suggesties zijn belangrijk

De beide proefopstellingen geven het stadsbestuur de kans om ervaringen, bemerkingen en suggesties in te winnen en te analyseren vooraleer we de maatregelen definitief invoeren.

Tijdens de proefperiode kunnen opmerkingen en suggesties worden gemeld via mobiliteit@dendermonde.be.

Dit artikel werd gepubliceerd op 29 juni 2023.