Meer impact door hervorming stedelijke renovatiepremie

Wie zijn eigen woning renoveert, kan al sinds 1997 rekenen op een stedelijke renovatiepremie van de stad Dendermonde. Door het stimuleren van renovaties wil de stad de energie-efficiëntie en woningkwaliteit in Dendermonde verbeteren.

Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot en een veiligere, gezondere en betere leefomgeving. Vlaanderen voorziet, sinds 1 oktober 2022, een eengemaakte ondersteuning met ruime premiebedragen via ‘Mijn Verbouwpremie’.

Het huidige systeem van de stedelijke renovatiepremie voorziet alleen kleine aanvullende premies (bijvoorbeeld 200 euro voor de installatie van nieuwe ramen) en heeft nood aan hervorming. In de komende maanden zetten we de nodige stappen om het voorziene stedelijke budget te herbestemmen waarbij we energiearmoede bestrijden en renovaties stimuleren. We willen extra inzetten op preventie en een renovatiecoach aanstellen.

Door extra in te zetten op preventie kunnen we het aantal effectieve uithuiszettingen sterk terugdringen wat zowel voor eigenaars als verhuurders een goede zaak is. Met deze aanklampende methode zorgen we voor broodnodige ondersteuning en begeleiding, ook op vlak van energieadvies. Sommige burgers vinden zonder deze extra begeleiding vaak niet de weg naar onze dienst- en hulpverlening.

De renovatiecoach zal Dendermondenaren actief overtuigen om te renoveren en zo voor lange tijd het bedrag van hun energiefactuur te verlagen door ontzorging, toeleiding naar de juiste leningen, premies en groepsaankopen. Hij/zij zal een noodkoopfonds en wijkrenovatieprojecten met collectieve renovaties opstarten. De renovatiecoach vormt ook een uitbreiding van onze lokale dienstverlening via de woon- en energiewinkel.

Stad Dendermonde zet in op gezonde en veerkrachtige leefomgevingen en zorgt voor een krachtig woonbeleid, het belangrijkste middel om (kinder)armoede terug te dringen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 13 juli 2023.