Stad versoepelt opnieuw voorwaarden voor mantelzorgpremie

Dendermonde ondersteunt mensen die zorg bieden aan zorgbehoevenden. Elke mantelzorger die een zorgbehoevende persoon helpt, kan een mantelzorgpremie van 150 euro aanvragen. De voorwaarden worden opnieuw versoepeld.

Mantelzorgers zijn bv. kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur … Dankzij mantelzorgers kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Versoepelde voorwaarden

Om een mantelzorgpremie aan te vragen, moeten zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende voldoen aan een aantal voorwaarden. In 2021 verlaagden we de leeftijd van de zorgbehoevende en de mantelzorger van 21 naar 18 jaar.

Vanaf 1 februari 2024 breiden we ook de categorie uit waartoe de zorgbehoevende moet behoren. Vanaf dan komen ook personen met een verminderd zelfzorgvermogen van 9 punten (gestaafd door een attest van de FOD Sociale Zaken) of een BELRAI-score van 11 punten (totaalscore) of 3,5 punten som ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en IADL (instrumenteel algemene dagelijkse levensverrichtingen) hiervoor in aanmerking. In het verleden konden enkel mensen die recht hebben op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden een aanvraag indienen.

Mantelzorgpremie aanvragen

De nieuwe aanvraagperiode loopt van 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024. Om aanspraak te maken op deze premie moet je een aanvraagformulier invullen, ondertekenen (door mantelzorger en zorgbehoevende), vergezellen van de nodige attestering en ten laatste op 30 april 2024 indienen bij het Sociaal Huis of bij een van de lokale dienstencentra (Zilverpand, Zonnebloem of ’t Plein).

Meer informatie vind je op www.dendermonde.be/mantelzorgpremie of ga hiervoor langs bij het Sociaal Huis of na afspraak bij een van de lokale dienstencentra.

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 september 2023.