RUP Achterhaalde bestemmingen definitief vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2023 het RUP Achterhaalde bestemmingen definitief vastgesteld.

In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP Achterhaalde bestemmingen bundelen we een aantal gebieden waar verdere of nieuwe ontwikkelingen stroppen door de onderliggende planologische bestemming. Met een nieuwe bestemming en bijhorende voorschriften passen we hier een mouw aan.

Het vaststellingsbesluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 september 2023. 14 dagen na de publicatie treedt het RUP in werking. Je kan het dossier raadplegen op de infopagina voor het RUP.

Dit artikel werd gepubliceerd op 18 september 2023.