Bodemsanering aan kruispunt Mechelse Poort/Oude Vest

Op 24 oktober start de bodemsanering van het terrein aan het kruispunt Mechelse Poort/Oude Vest/Kasteelstraat. Op deze site zal de bedrijvigheid duidelijk merkbaar zijn. Er kan geurhinder en verkeershinder optreden. De wegen blijven toegankelijk voor voertuigen, fietsers moeten omrijden.

Verontreiniging

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) gaf de opdracht om de verontreinigingen op de site aan te pakken. Van 1915 tot 1952 was er een gasfabriek actief. Daarbij kwamen o.a. teer en asbest in de bodem terecht.

Reeds in 2021 werden saneringswerken uitgevoerd op de terreinen van de oude gassite aan de Oude Vest (zie fase 1 op plan als bijlage). Nu is er een tweede behandeling (fase 2) waarbij grondwater zal opgepompt worden en na zuivering in de riolering geloosd. Tevens zal ongeveer 5.000 ton verontreinigde grond afgevoerd worden voor verwerking.

Veiligheid

De graafwerken in de saneringszone zelf vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen. In de saneringszone moeten de arbeiders veiligheidskledij dragen om contact met de verontreinigde grond te vermijden.

Voor de omwonenden en voorbijgangers is er geen gevaar. De OVAM verwacht geen risico’s buiten de werkzone. Een erkend bodemsaneringsdeskundige volgt de sanering nauwgezet op en voert zowel buiten als binnen de werfzone luchtmetingen uit. Daarnaast controleert een veiligheidscoördinator de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Hinder

  • Deze sanering zal helaas hinder veroorzaken. Tijdens de werken zullen de nodige voorzieningen getroffen worden om de hinder voor omwonenden en passanten zo veel mogelijk te beperken.
  • Aan- en afvoer van materiaal gebeurt tussen 7 en 18 uur.
  • Het ontgraven van een teerverontreiniging kan een sterke geur met zich meebrengen. Dit vormt geen risico voor de gezondheid. Desondanks volgen we de luchtkwaliteit op en rond de werfzone nauwgezet op.
  • Om de geurhinder te beperken, worden de verontreinigde gronden zo snel mogelijk ontgraven, tijdelijk gestockeerde gronden afgedekt en wordt er een vernevelingsinstallatie voorzien.

Verkeer

Alle wegen blijven toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Er kan hinder optreden door het werfverkeer. 

Opgelet: Voor de veiligheid van de fietsers van de Oude Vest naar het kruispunt Mechelse Poort, zal een verplichte omleiding aangeduid worden.

Dit artikel werd gepubliceerd op 19 oktober 2023.