Samen kansarmoede aanpakken!

Stad Dendermonde wil de komende jaren nog beter samenwerken met het middenveld en de lokale welzijnspartners via de werkgroep kinderarmoede. Het actieplan 'Samen kansarmoede aanpakken' geeft aan hoe we concreet aan de slag gaan.

Met WERF 9 ‘Kinderarmoede aanpakken’ in de meerjarenplanning, tracht de stad dag in dag uit blijvend aandacht te schenken om armoede lokaal te bestrijden door o.a. zo goed mogelijk samen te werken met partners, een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden en waardevolle acties uit te werken (bv. brugfigurenwerking basisonderwijs, buurtopbouwwerk, …).

Op dinsdag 10 oktober 2023 werd het actieplan ‘Samen kansarmoede aanpakken!’ goedgekeurd door de gemeenteraad. De werkgroep kinderarmoede ondertekende op dinsdag 17 oktober 2023, tijdens de 'Werelddag van verzet tegen Armoede', het document.

Het actieplan werkt domeinoverschrijdend en bevat 5 ambities, 11 doelstellingen en 31 acties.

De ambities die in het actieplan zijn:

  • Meer toegang tot betaalbare en kwalitatieve woningen in Dendermonde.
  • Iedereen in onze stad heeft kans op vrijetijdsbesteding.
  • Iedere Dendermondenaar kan aan het werk via een aangepast traject.
  • In Dendermonde is kwalitatieve kinderopvang en onderwijs betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.
  • We maken werk van toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in onze stad.

De acties die hieraan gekoppeld worden, zijn breed uitgewerkt samen met lokale welzijnspartners en betreffen thema’s als UiTPAS, preventie van uithuiszettingen, laagdrempelige communicatie, vrijwilligerswerk, ... . Daarnaast worden in het actieplan 3 focussen gekozen: het dichten van de digitale kloof, het bestrijden van onderbescherming en de participatie van mensen in een kwetsbare positie.

Lees het volledige actieplan 'Samen kansarmoede aanpakken'

Dit artikel werd gepubliceerd op 18 oktober 2023.