CBS weigert omgevingsvergunning voor woonerf aan Gentsesteenweg en Krijgem

Het college van burgemeester en schepenen weigerde op maandag 23 oktober de omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuw, privaat woonerf aan de Gentsesteenweg/Krijgem.

Concreet werd een privaat woonerf met 36 woonentiteiten aangevraagd, inclusief park- en speelzone. Het gaat om een eerste fase van een project met in totaal 99 wooneniteiten.

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij zijn principieel akkoord (cf. principiële beslissing van 9 januari 2023) met een dergelijk verdichtingproject op deze site, maar wil dat volgende elementen geremedieerd worden:

  • Het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) biedt onvoldoende duidelijkheid en zorgvuldigheid, waardoor er geen conclusie kan worden getrokken over de mobiliteitseffecten. Bijkomend zijn een aantal parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen onvoldoende ruim.
  • Het is onduidelijk of de voorgestelde groene speel- en ontmoetingsruimte effectief een groene invulling zal krijgen. Een aanzienlijk deel van de groenzone ligt boven een ondergrondse parkeerruimte. Het is onduidelijk of volwaardige groenaanplanting mogelijk is op het dak. Dit is noodzakelijk om voldoende kwaliteit te bieden aan het project.
  • Het project is onvoldoende geïntegreerd in het natuurlijke bodemreliëf. 
  • De aanvraag is in strijd met het bosdecreet.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 322 bezwaarschriften ingediend. Een aantal bezwaren waren ruimtelijk gegrond, een aantal niet.

Het college van burgemeester en schepenen merkt op dat de locatie geschikt is voor een verdichtingsproject. Het ligt aan de stadskern van Dendermonde, op minder dan 1,5 km van de Grote Markt. Er zijn in de omgeving veel voorzieningen. Ook belangrijk, het project bezwaart geenzins een toekomstige mogelijke wandel- of fietslink van Gentsesteenweg naar Tragel. Een belangrijke voorwaarde is echter dat het project voldoende omgevingskwaliteit biedt. De geweigerde aanvraag bood onvoldoende garanties.

Dit artikel werd gepubliceerd op 24 oktober 2023.