Jaarlijks hakhoutbeheer op de N41 door AWV

Van 1 november tot voorjaar 2024 zal het Agentschap Wegen en Verkeer houthakken langs de N41, tussen Vlassenhout en Heirbaan. Voor het verkeer is er slechts geringe hinder.

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd tot op een tien- tot twintigtal centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit. Het snoeien lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stronken tevoorschijn. Zo krijgen we verjonging van de beplanting in de berm en een rijk en biodivers ecosysteem.

Het snoeiwerk wordt tussen november en maart uitgevoerd omdat bomen en struiken dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden.

De uitvoering van de kap is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden.

Er wordt gewerkt met een mobiele werf waardoor er slechts beperkte hinder zal zijn voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst zich te verontschuldigen voor eventuele geluidshinder.

Meer informatie over hakhoutbeheer: http://wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.

Dit artikel werd gepubliceerd op 6 november 2023.