Stad Dendermonde verkoopt historische pastorie in de Hofstraat in Oudegem

Deze stap maakt deel uit van de inspanningen om het stadspatrimonium af te slanken door bepaalde stadsgebouwen te verkopen.

Momenteel staat het pand leeg en het stadsbestuur ziet voor eigen functies geen toekomstige bestemming voor het gebouw.

Verkoop in huidige staat

In juli 2020 werd de pastorie al eens op de markt gezet in de vorm van een kosteloos erfpachtcontract van 99 jaar. Hoewel er interesse was vanuit verschillende partijen, heeft niemand zich uiteindelijk kandidaat gesteld door de hoge financiële kosten en onduidelijkheid over de mogelijke gebruiksmogelijkheden van het pand.

Om die redenen besliste het stadsbestuur om een herbestemmingsonderzoek te laten uitvoeren. Dat verslag geeft een duidelijk beeld op de mogelijkheden die het pand biedt en de mogelijke uitbreidingsmogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen van het onroerend erfgoed. De pastorie is namelijk een beschermd monument en het perceel maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht. Ook geeft het verslag van het herbestemmingsonderzoek potentiële kandidaten een beter kijk op de nodige investeringen en het te verwachten rendement. 

Wijze van verkoop

Het pand staat te koop op het online verkoopplatform van de Belgische notarissen, BIDDIT. De verkoopperiode loopt van 5 december 2023 tot 5 februari 2024. De verkoop kan ook eerder worden afgesloten bij een acceptabel bod.

Bekijk de verkoop op de website van BIDDIT.

Dit artikel werd gepubliceerd op 5 december 2023.