Heraanleg twee bushaltes in de Heirbaan

Agentschap Wegen en Verkeer maakt werk van twee nieuwe bushaltes in de Heirbaan, omgeving Acacialaan. De werken lopen van 27 november tot 15 december 2023, eventueel langer bij aanhoudende regen.

Wat verandert er?

 • De halte richting Lebbeke blijft op dezelfde locatie namelijk aan nr. 56.
 • De bushalte richting Dendermonde schuift op en komt ter hoogte van nr. 67 (Fietsen Frank).
 • Beide haltes krijgen een verhoogd perron en de bus stopt op de rijweg. Zo kan iedereen vlot op- en afstappen. 
 • Veilig fietspad: we leggen het fietspad richting Dendermonde achter het perron aan zodat er in de toekomst geen conflict meer is tussen fietsers, de bus en wachtende reizigers. 

Timing

De aannemer voert de werken uit in twee fasen. Ze starten met de bushalte richting Lebbeke, kant nr. 56. Deze werken worden uitgevoerd vanaf maandag 27 november.

Als alles vlot verloopt en bij goed weer, kan aansluitend de bushalte richting Dendermonde aangepakt worden. Dan kunnen deze werken afgerond worden tegen vrijdag 15 december.

Bij aanhoudende regen kan de planning echter schuiven.  Als het komende weken nog veel regent zullen ze de bushalte richting Dendermonde (aan de kant van nr. 67 - fietsen Frank) pas na de kerstvakantie inrichten. Tijdens de kerstvakantie zullen er geen werken uitgevoerd worden en zal er dus ook geen hinder zijn.

Verkeersregelingen

De werken brengen beperkte hinder met zich mee.

 • Voetgangers kunnen steeds de werfzone passeren.
 • Fietsers richting Dendermonde rijden mee met het gemotoriseerd verkeer.
 • Fietsers richting Lebbeke volgen de omleiding via de Resedalaan en de Breestraat.
 • Gemotoriseerd verkeer rijdt op één rijstrook langs de werfzone. De beurtelingse doorgang wordt geregeld via tijdelijke verkeerslichten. 
 • Bussen van De Lijn rijden op één rijstrook langs de werfzone. De beurtelingse doorgang wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
 • Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. 

De Berkenlaan wordt afgesloten tijdens de werken. Verkeer uit de Berkenlaan kan dus niet afslaan op de Heirbaan en omgekeerd kan verkeer van de Heirbaan niet afslaan naar de Berkenlaan. Om de Heirbaan te bereiken vanuit de Berkenlaan volgt het verkeer een korte omleiding:

 • Richting Dendermonde: omleiding via het Oud Strijdersplein, het Basiel De Cockplein en de Breestraat.
 • Richting Lebbeke: omleiding via de Rozenlaan en de Resedalaan.
 • Verkeer naar de Berkenlaan rijdt via de Resedalaan.

Meer informatie?

Heb je vragen over de werken, dan kun je terecht bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen via
www.meldpuntwegen.be.

Recente informatie over deze werken vind je via www.wegenenverkeer.be/dendermonde.

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 november 2023.