Gezamenlijk masterplan voor Administratief Centrum en Proximusgebouw

De stad gaat een samenwerking aan met de nieuw opgericht vennootschap 'Dendermonde Mooi' die het Proximusgebouw kocht. Bedoeling is om te onderzoeken hoe we kunnen samenwerken. Lees er meer over in dit bericht.

De stad Dendermonde koestert al enige tijd plannen voor een nieuw Administratief Centrum ter vervanging van het verouderde gebouw tussen de Noordlaan en de Franz Courtensstraat. Daarvoor keek de stad eerder naar het naastliggende voormalige Proximusgebouw dat al jaren leegstaat. Dat plan bleek echter financieel niet haalbaar. De stad zag eind 2022 dan ook af van de aankoop van het gebouw. Een jaar later is het Proximusgebouw gekocht door de nieuw opgerichte vennootschap ‘Dendermonde Mooi’. Die wil de site opnieuw gaan ontwikkelen.

Samenwerkingsovereenkomst

De stad en Dendermonde Mooi hebben allebei heel wat ambitie voor hun eigen site. Al snel ontstond de vraag of beide projecten elkaar kunnen versterken. Om die vraag te beantwoorden, gaan de stad en Dendermonde Mooi een samenwerking aan. Op 5 december 2023 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed. De overeenkomst werd ondertekend op 17 januari 2024. Er werd een gezamenlijke opdracht uitgeschreven om een masterplan op te maken voor het hele projectgebied, bestaande uit beide sites.

Opmaak van een masterplan

Momenteel loopt de procedure om een ontwerper aan te stellen voor het masterplan. De opdracht start midden maart en loopt tot het einde van het jaar. De bedoeling van het masterplan is te onderzoeken hoe de stad en Dendermonde Mooi kunnen samenwerken om de beide sites om te vormen tot een gebied met wonen, kantoren en gemeenschapsvoorzieningen. Deze herontwikkeling kan een hefboom worden voor de verdere ontwikkeling van de stad aan deze kant van de Grote Markt.

Er zullen verschillende scenario’s uitgedacht worden. Er ligt een grote nadruk op de publieke bestemmingen en een kwalitatief openbaar domein. Het resultaat van dit masterplan wordt een stedenbouwkundig voorontwerp dat later als basis kan dienen voor het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Een aantal randvoorwaarden worden al meegegeven aan het begin van de studie. Zo wil de stad een futureproof, modern en duurzaam Administratief Centrum met breed onthaal voor de burger via de Franz Courtensstraat. De site moet instaan voor de eigen parkeerbehoefte, zowel voor fietsers als voertuigen. De stad wil een voortrekkersrol spelen op vlak van klimaatambities door in te zetten op vergroening en maximale infiltratie en recuperatie van regenwater.

De stad treedt op als regisseur voor deze opdracht.

Dit artikel werd gepubliceerd op 23 januari 2024.