Nieuwe proefopstelling aan De Klinker

De proefopstelling aan de stedelijke basisschool in Schoonaarde die we instelden in september 2023, werd herbekeken. Een nieuwe opstelling gaat in voege vanaf 12 februari.

Werk maken van veilige schoolomgevingen is een belangrijke doelstelling in het meerjarenplan #project9200 (Werf 6). Aan de omgeving van school De Klinker, Klinkaertstraat 28 in Schoonaarde willen we de verkeersveiligheid verhogen.

Bij het begin van het schooljaar, in september 2023 brachten we een proefopstelling aan die door de stad werd uitgewerkt in samenspraak met de directie en het oudercomité van school De Klinker. De opstelling omvatte een schoolstraat, nieuwe regelingen voor stilstaan en parkeren, een bijkomend zebrapad en een beperkte uitbreiding van de zone 30 in de omgeving.

Intussen heeft deze proefopstelling een representatieve periode achter de rug. Samen met de directie, het oudercomité, verkeerspolitie en dienst mobiliteit hebben we een evaluatie gemaakt. Daaruit blijkt dat de schoolstraat een grote meerwaarde is voor de veiligheid van de kinderen ter hoogte van de school zelf. Bij de begin- en einduren van een schooldag werd de straat voor een korte periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Helaas vormde zich een nadeel door de keerbeweging van vele voertuigen vlak voor de schoolstraat, waardoor auto’s sporadisch in conflict komen met fietsers.

Er werd daarom beslist om een 2de proefopstelling uit te testen zonder schoolstraat, maar nog steeds met een parkeer- en stilstandverbod ter hoogte van de school.

Voertuigen kunnen dus opnieuw doorrijden zonder schoolstraat. Voor of na de schoolzone kan geparkeerd worden op de zones waar dat is toegestaan. Gelieve deze maatregel te respecteren voor de veiligheid van alle weggebruikers.

De nieuwe opstelling gaat van start op maandag 12 februari 2024. Op het einde van het schooljaar zullen we de voor- en nadelen van beide proefopstellingen evalueren en zal er een definitieve keuze gemaakt worden.

Tijdens de proefperiode kunnen opmerkingen en suggesties worden gemeld via mobiliteit@dendermonde.be.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 februari 2024.