Paddenoverzetactie 2024

Jaarlijks steken er in februari en maart heel wat amfibieën de straat over. Om deze beschermde dieren te helpen, zet stad Dendermonde samen met de vrijwilligers van Natuurpunt Dendermonding een paddenoverzetactie op. Je leest er alles over in dit bericht.

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht lopen padden, kikkers en salamanders een groot risico om overreden te worden als ze een weg oversteken.

Jaarlijks steken veel amfibieën de straat over in uw buurt. Om deze beschermde dieren te helpen, organiseert stad Dendermonde samen met de vrijwilligers van Natuurpunt Dendermonding een paddenoverzetactie op. De actie loopt tot en met vrijdag 29 maart 2024 in Hof ter Bremptstraat 1-44 en Sint-Onolfsdijk.

Op beide plaatsen worden nadarhekken met verkeersborden geplaatst. Op avonden met veel paddentrek zet Natuurpunt de nadarafsluiting bij zonsondergang en neemt deze rond 23 uur weer weg. Op deze momenten geldt er een inrijverbod voor Hof ter Brempt, behalve voor plaatselijk verkeer, en een snelheidsbeperking van 30 km/u. Sint-Onolfsdijk is alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer en krijgt, op een beperkt traject, paddenschermen. De snelheidsbeperking van 30km/u verhoogt de veiligheid van de vrijwilligers en voorkomt dat dieren door de luchtverplaatsing van het verkeer tegen de auto gezogen worden en alsnog platgereden worden.

 Voor vragen of om mee te helpen met de paddenoverzetactie, neem contact op met Rudy Van Ransbeeck, 0475 55 61 53.

Hier lees je meer over paddenoverzet.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 februari 2024.