Regionaal mobiliteitsplan goedgekeurd door de Vervoerregio

De voorbije tijd werkten in elke vervoerregio de aangesloten gemeenten samen een Regionaal Mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen ‘basisbereikbaarheid’, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënt en duurzaam vervoer waarin het combineren van vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie werden de 300 Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. De vervoerregio Aalst is samengesteld uit 11 gemeenten: Aalst, Berlare, Erpe-Mere, Denderleeuw, Dendermonde, Haaltert, Hamme, Lebbeke, Lede, Ninove en Wichelen. 

Het plan legt de globale mobiliteitsvisie vast voor de komende 10 jaar voor alle vervoerswijzen, ook rekening houdend met milieuaspecten. Het bevat visies over toekomstige verplaatsingen en beschrijft tevens de regionale opportuniteiten en uitdagingen.

Stad Dendermonde keurde niet mee goed

Op 25 januari 2024 werd het Regionaal Mobiliteitsplan goedgekeurd door Team MOW en alle lokale besturen, behalve Aalst, Dendermonde en provincie Oost-Vlaanderen. Niettegenstaande stad Dendermonde een actieve rol had in de ontwikkeling van het plan en het ook grotendeels ondersteunt, keurde het schepencollege het plan niet goed.

De N41 vormt de ruggengraat van het wegverkeer in het noordelijke deel van de vervoerregio en werd in het nieuwe mobiliteitsplan terecht aangeduid als ‘regionale weg’. Dat houdt in dat de weg een belangrijke ontsluitingsweg vormt tussen recreatieve en economische attractiepolen. De stad had hierbij – voorafgaand aan het openbaar onderzoek - bekomen dat de N416-N406 (Noordlaan, doortocht Oudegem) niet aangeduid werd als ‘tijdelijke regionale weg’. Zo werd de lang aanslepende doortrekking van de N41 tussen Dendermonde en Aalst als prioriteit extra kracht bijgezet.

Na het openbaar onderzoek voor de burger, is het ontwerpplan aangepast. De doortrekking van de N41 is nog steeds in het document aanwezig als prioriteit, wat positief is. Maar, de N416-N406 werd wel plots terug aangeduid als ‘tijdelijke regionale weg’. Dit werd een breekpunt voor de stad Dendermonde, onaanvaardbaar omwille van de bezorgdheid over verkeersveiligheid en -leefbaarheid. Bij de stemming door alle stemgerechtigde leden werd het eindplan goedgekeurd, maar Dendermonde keurde niet mee goed.

Verder verloop

Het goedgekeurde mobiliteitsplan voor de vervoerregio Aalst wordt nu voor goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde Vlaamse minister Lydia Peeters. Daarna zal het een toekomstig werkinstrument worden.

Dendermonde blijft bij de Vlaamse overheid aandringen op prioritaire behandeling van de N41-doortrekking, om zo de "tijdelijke" status van de N416-N406 (Noordlaan, doortocht Oudegem) ook echt tijdelijk te maken, aangezien deze situatie al decennialang voortduurt.

Dit artikel werd gepubliceerd op 20 februari 2024.