Vacature: brugfiguur digitale inclusie - tijdelijk contract

Als brugfiguur digitale inclusie draag je bij om de autonomie en zekerheid van stadsmedewerkers en inwoners te vergroten. Heb je een passie om mensen te ondersteunen bij technologie? Waag dan zeker je kans en solliciteer!

Plaats in de organisatie

Als brugfiguur digitale inclusie werk je voor de medewerkers van stad Dendermonde en de inwoners. 

Rol in de organisatie

Als brugfiguur digitale inclusie ondersteun je zowel kwetsbare inwoners als stadsmedewerkers op vlak van digitale vaardigheden. Je hebt een tweeledige functie waarbij je werkt als digicoach en signaalgever. Zo ondersteun je bij dienstverlening zoals premies aanvragen, dienstencheques regelen, medische zorgen plannen of raadplegen. Door jouw ondersteuning krijgen zowel de inwoners als onze eigen collega’s meer autonomie, zekerheid, privacy en de juiste zorg op het juiste moment. Door de coaching van stadsmedewerkers die niet zo digivaardig zijn, heb jij een positief effect op het innovatieproces binnen onze organisatie.

De rol van brugfiguur digitale inclusie is overal van belang want digitaal vaardig zijn betekent ook mee zijn in een snel veranderende wereld. Jij helpt jouw cliënten omgaan met nieuwe technologieën en met een andere manier van werken. Sommige mensen starten nog maar net met digitale tools of hebben problemen met lezen en schrijven. Dan verwijs je door naar een bestaand netwerk van digipunten en digicoaches binnen de stad of de ruimere regio. Als er zaken misgaan zoals problemen met de wifi, het apparaat werkt niet, de software is onduidelijk … zet je jouw cliënten verder op weg en/of stuur je hen naar de juiste mensen of diensten. Je kent m.a.w. de wensen en problemen die inwoners en medewerkers hebben en je kunt dit vertalen naar een technologische oplossing. Dit kan ook door uitprobeersessies of door de organisatie van toeleidingsactiviteiten.

Verder ben je een klankbord voor medewerkers, team ICT en de collega brugfiguren. Je denkt mee over welke digitale tools worden aangeschaft, hoe de introductie plaatsvindt, wat het gevolg is op medewerkers en wat nodig is om de technologie te implementeren. Je kunt tegelijk ook goed inschatten welke effecten de uitgewerkte dienstverlening heeft op de omgang met inwoners.

De ideale kandidaat?

Je hebt ervaring met technologische toepassingen zoals Mijn Burgerprofiel, My eBox, MS Office, zorgtechnologie, sociale media … Je begrijpt hoe een technologische toepassing of applicatie werkt en wat het betekent voor een team. Ook heb je skills om medewerkers en inwoners te coachen in de digitale basisvaardigheden die nodig zijn. Mensen met angst of weerstand voor computers help je in hun leerproces met behulp van didactische kennis. Ook ben je geduldig en kun je een veilige leeromgeving creëren. Om inwoners en medewerkers te ondersteunen denk je vanuit de cliënt. Wat wil de cliënt, hoe help ik iemand om technologie en internet te leren gebruiken, hoe houd ik rekening met verschillen tussen mensen … Tot slot heb je interesse om met een grote verscheidenheid van mensen te werken. Je wil en kunt werken met kwetsbare doelgroepen, medewerkers uit jouw team, HR, ICT, leidinggevenden … Je durft mensen aan te spreken en helpen.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouders is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittrekstel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kun je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in
  bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Diplomavoorwaarden

 • Houder zijn van een bachelordiploma , ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Studenten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure indien ze binnen de 3 maanden over het gevraagde diploma beschikken.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een tijdelijke (1 jaar) en voltijdse functie in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2 941 euro en max. 4 955 euro bruto geïndexeerd maandsalaris)
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,35 euro/km.
 • De mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen.
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag
 • Voordelenplatform van GSD-V.

Bijkomende informatie

Het verloop van de selectie: 

 • Preselectie: We nemen contact met je op vanaf vrijdag 2 augustus 2024.
 • Gevalstudie met aansluitend mondeling gedeelte: donderdag 8 augustus 2024.

Interesse?

Op basis van de ingevulde vragenlijst, je cv, je diploma beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Solliciteer hier voor brugfiguur digitale inclusie.

Alle communicatie over de selectieprocedure verloopt via e-mail. Per stap ontvang je van ons een e-mail met de nodige informatie. Controleer zeker ook je ongewenste e-mailfolder. Indien u op de hierboven vermelde data niets van ons heeft ontvangen, aarzel dan niet om zelf contact met ons op te nemen. 

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Cyriana Keppens, team selectie en rekrutering via vacatures@dendermonde.be of via 052 25 10 66.

Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Wendy Van Den Abbeele, Netwerkcoördinator, via wendy.vandenabbeele@dendermonde.be of 0478-87 88 90. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 juli 2024.