Infomarkt over herinrichting kruispunt Mechelse Poort op 27 juni van 16-20 u.

Het kruispunt Mechelse Poort waar de Noordlaan, Leopoldlaan, Mechelsesteenweg en Martelarenlaan samenkomen, krijgt een grondige make-over. De hoofdwerken starten in september. Kom naar de infomarkt voor meer info over timing en verwachte hinder van het project.

De komende twee jaar krijgt het kruispunt een grondige make-over met de focus op veiligheid voor fietsers en voetgangers, een betere verkeersdoorstroming en aandacht voor de omgeving.
De Vlaamse overheid investeert ongeveer 9,3 miljoen euro in dit project.

Lees alle info over dit grote project op de infopagina op deze website: www.dendermonde.be/werkenmechelsepoort. Deze pagina zal gedurende de werken steeds actuele info bevatten over de voortgang van de werken en de verkeersregelingen.

Voorbereidende werken vanaf 6 mei 2024

Vanaf 6 mei tot 15 juli (bouwverlof) werkt de aannemer aan de voorbereidingen. Alle werken vinden plaats naast de bestaande rijweg en fietspaden. 

  • Bouw van een fietshelling van de Scheldebrug naar de Killeweg (het jaagpad). Die tijdelijke fietshelling wordt een cruciaal onderdeel van de fietsomleiding tijdens de volgende fasen. 
  • Aanleg van een riolering tussen het aan te leggen bufferbekken en de Schelde. 

Al deze voorbereidende werken gebeuren naast de rijweg en geven geen verkeershinder.

Hoofdwerken starten in september

De eerder gecommuniceerde aanvangsdatum van 5 augustus, wordt verschoven naar september. Om de hinder voor buurtbewoners, handelaars en doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken, zal de aannemer in verschillende fasen werken. Dat betekent dat de werfzone per fase zal opschuiven.

Infomarkt op donderdag 27 juni 2024 van 16 tot 20 uur

Om buurtbewoners en andere geïnteresseerden grondig te informeren over de werken, organiseren Wegen en Verkeer en stad Dendermonde een infomarkt.

Op donderdagavond 27 juni is iedereen van harte welkom in zaal 't Sestich in de bibliotheek,  Kerkstraat 111 voor meer info over de timing en verwachte hinder van het project.

Van 16 tot 20 u. kan je doorlopend binnenlopen. Inschrijven is niet nodig.

Kan je er niet bij zijn? Alle getoonde info komt achteraf ook op de infopagina op deze website, waar ook steeds de voortgang van de werken zal gepubliceerd worden: www.dendermonde.be/werkenmechelsepoort.

Dit artikel werd gepubliceerd op 11 juni 2024.